Xv. kerületi Önkormányzat hírlevele

Ülést tartott a Képviselő-testület 

Január 29-én tartotta idei első, éjszakába nyúló ülését Önkormányzatunk Képviselő-testülete. Az ülés megkezdése előtt köszöntöttük a versenysportban jeleskedő három kerületi kiválóságot: Hárspataki Gábor karatést, Gasparics Fanni jégkorongozót, és az ünnepi köszöntésről államvizsgája miatt igazoltan távol maradó Solti László kajakost. A versenyzőket saját sportáguk a 2018-as esztendő legjobbjának választotta.

Az interpellációk sorát Legárd Krisztián (DK) nyitotta, aki a kerületi parkolási gondokkal kapcsolatban kérdezte a polgármestert. Németh Angéla válaszában elmondta, "a fővárossal együtt tudnánk kezelni hatékonyan ezt a területet, a fővárosra azonban nem számíthatunk. Míg 2015-16-ban körülbelül 70 parkoló épült 38 millió Ft-ból, 2017-ben már 112 parkolóhelyet hoztunk létre 56 millió forintból. 2018-ban pedig 180 helyet alakítottunk ki mintegy 80 millió forintból. Nem elég azonban új parkolókat építeni, a meglévők felújításával is számolni kell: erre évente 30 millió forintot fordít az önkormányzat. A folyamatos fejlesztések következtében fogy a felhasználható terület, mert értékes növényállománnyal rendelkező parkrészek nem, hanem kizárólag "hulladék zöldfelületek" a célterületek.

2019-ben Újpalotán több helyszínen újabb parkolók építését, a meglévők bővítését tervezzük. Új parkolókat tervezünk kialakítani, valamint felújítani a Mézeskalács téren és a Csobogós lakótelepen is. Folyamatban van a kerületi közlekedési koncepció felülvizsgálata is, ez érinti a parkolási ügyeket. Nem a fizetős parkolás bevezetése véleményem szerint a megfelelő megoldás. A jelenleg nem létező P+R parkolók kialakítása a kerület átszálló csomópontjainál a Fővárosi Önkormányzat dolga lenne, azonban a Főváros a tulajdonában és a kezelésében lévő kerületi utakra sem költ egy fillért, nemhogy parkolók létesítésére." - tette hozzá a polgármester.

Vékás Sándor (Liberálisok) arról kérdezte a polgármestert, folytatódnak-e 2019-ben is a kerületi köztisztasági programok. Németh Angéla válaszában jelezte, idén is több köztisztasági programot tervez az Önkormányzat. "A tavasszal és ősszel is megrendezett Tisztasági Hónap célja a kerület egyes részeinek kitakarítása a civil szervezetek, lakóközösségek, intézmények bevonásával. Az akciók összköltsége 2018-ban bruttó 12,7 millió Ft volt. Tavaly is osztottunk a lakosság részére zöldhulladék-gyűjtő zsákot, idén a lakótelepi társasházakhoz is eljut ez a zsákosztás. Több éve juthatnak hozzá ingyenesen a családi házas területeken élők komposztálókhoz, illetve esővízgyűjtő edényekhez. 2018-ban programonként bruttó 6,35 millió Ft költöttünk ezekre a célokra, 2019-ben az iskolákat, intézményeket is megcélozzuk.

Nem titkoltan az illegális szemétlerakás megakadályozása, illetve szankcionálása érdekében is helyeztünk ki a közterületekre 14 új térfigyelő kamerát 2018-ban. A bruttó 32,5 millió forintos fejlesztés eredményeként 78-ra bővült a kamerák száma. A kamerarendszernek köszönhetően tavaly mintegy 300 szabálysértési eljárás indult az illegális szemetelők ellen. A VEKOP-pályázat keretében 2019-ben további 12 kamerát telepítünk, összesen bruttó 58 millió Ft értékben. Az illegális hulladék elleni küzdelmet jól jellemzi, hogy a RÉPSZOLG Kft. a tavalyi hulladékszállítási kerete 40 százalékát, azaz közel 60 millió forintot az illegálisan lerakott szemét elszállítására költötte. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium — „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” címmel kiírt — pályázatára már folyamatban van az önkormányzat anyagának összeállítása; 3 millió forint a legmagasabb igényelhető támogatás.

Az FKF Zrt. munkatársaival jó kapcsolatot ápol a kerületvezetés, jelzéseink esetén viszonylag gyorsan reagálnak. Azonban a folyamatos munkavégzés hiányzik a főváros által kezelt területekről: akadozik a házaknál keletkezett szelektívszemét elszállítása; a szelektív szigetek az illegális hulladéklerakás gócpontjai; az utak, parkok tisztán tartása esetleges; a Rákos úton hónapok óta nyoma sincs a takarításnak. Az okozott kár nem anyagi, mert a kerület nem tudja elvégezni az FKF elmaradt feladatait, de az elégtelen fővárosi feladatellátás miatt immár kimutatható a romlás Rákospalota, Pestújhely és Újpalota lakóinak az életminőségében." - zárta válaszát Németh Angéla.

Tóth Veronika (DK) a kerületi társasházkezeléssel kapcsolatos gondokról és az ügy megnyugtató rendezése érdekében megtett lépésekről interpellálta Victorné dr. Kovács Judit (független) alpolgármestert, aki írásban megküldött válaszában hivatkozott a Palota Holdingtól beszerzett szakmai válaszokra, valamint arra, hogy vezetőként álláspontja szerint megtette a szükséges lépéseket. Tóth Veronika és a Képviselő-testület sem fogadta el a választ, ezért annak kivizsgálását a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe utalták.

Bihal Dávid (MSZP) a januári nyugdíjak utalásának csúszása miatt soron kívül kiosztott étkezési utalványokról interpellálta a polgármestert. Németh Angéla válaszában elmondta: "Önkormányzatunk igyekezett gyorsan reagálni a januári nyugdíjak késésére. A XV. kerületben ugyanis az átlag feletti a 65 év felettiek aránya, így kifejezetten fontos a számunkra az idős emberekre való odafigyelés. Az önkormányzat ebben a helyzetben meghosszabbított hivatali nyitvatartással, fejenként 2000 forint, házaspárok esetében 3000 forint étkezési utalvánnyal segítette azokat, akiknek a nyugdíjak csúszása a hétvégén megélhetési gondot okozhatott volna. Összesen 104 egyedülálló és 19 nyugdíjas házaspár kapott segítséget, összesen 266 ezer forint értékű utalványt osztottunk ki. Erre a települési támogatásról szóló 2015-ös képviselő-testületi rendelet adott lehetőséget. Ennek értelmében egy családnak egy hónapban legfeljebb 6000 forint utalvány adható — akár szóban előadott kérelemre, átvételi elismervény ellenében, soron kívül. Vagyis olyan támogatáshoz jutottak így a nyugdíjasok, amelyet egyébként is bármelyik kerületi lakos soron kívül igénybe vehet, ha élethelyzete megkívánja.

Magam is döbbenten és értetlenkedve olvastam Lehoczki képviselő úr nyilatkozatát a kormánylapban, aki azt sugallta: lehettek olyanok is az utalványért érkező között, akiknek nem is csúszott a nyugdíjuk. Az idős emberek zsebében turkáló képviselőtársam megnyugtatására közlöm, hogy minden megjelent hitelt érdemlően bizonyította, hogy nyugdíjas, hogy folyószámlára kapja az ellátást, és nyilatkozott arról is, hogy mivel nem jutott hozzá a nyugdíjához és „máról, holnapra él”, így létfenntartása került veszélybe.

Külön kitérnék arra is, hogy az említett nyilatkozatban Lehoczki képviselőtársam a polgármesteri jutalomra adott szavazatomat kifogásolta. Ebből hangzatos cím, majd az egész kormánypropagandában futótűzként terjedő szenzáció lett. Aznap estére a kijelentése már teljesen lebutítva, a fotómmal illusztrálva jutott el a közösségi médiában a Fidesz évek óta hergelt követőihez. Majd alig két nappal az olajozottan lezajlott hadjárat után — vasárnap — a megölésemet kilátásba helyező, gyalázkodó tartalmú e-mail üzenetet kaptam. Nem állítom, hogy képviselőtársam uszította rám az ocsmány levél íróját, de arra kérem, gondolja végig: a pártja mögött álló médiabirodalommal és az évek óta hergelt Fidesz-szavazókkal milyen súlya van az Ön által ismételgetett féligazságoknak." - zárta mondandóját a polgármester.

Gyurkovics Miklós (Fidesz-KDNP) "Várható-e érdemi változás a Kossuth utcai rendelő állapotával kapcsolatban?" címmel interpellálta Németh Angéla polgármestert. Polgármester asszony válaszában jelezte: "A Kossuth utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújításának a lehetőségével még 2012-ben kezdett el foglalkozni a Képviselő-testület. A polgármester megvizsgáltatta az épület állapotát, és megállapításra került, hogy annak komplex felújítása nem lehetséges. Ez a ház műszaki állapota, valamint elhelyezkedése (úszótelek) miatt sem lehetséges, továbbá a környéken sincs olyan önkormányzati ingatlan, ahol elhelyezhetnék a rendelőt. Az a döntés született, hogy az új, Karácsony Benő parkban épülő, mostanra torzóvá silányult projektben helyezzük el az érintett felnőtt háziorvosi rendelést is. Ez azonban az egyik háziorvos kezdeményezése után olyan lakossági ellenállásba ütközött, hogy az önkormányzat elállt ettől a tervtől. A kerületi egészségügyi intézményhálózat épületeinek korszerűsítése tervezetten történik, "toldozás-foltozás” helyett tényleges megújításra törekszünk minden esetben. A Kossuth utcában azonban a komplex felújítás nem lehetséges, így ott a szükséges karbantartási munkálatokat, valamint nyílászárók javítását, mázolását végezzük el. Erre 2019-ben bruttó 1 079 500 Ft-ot terveztünk a költségvetésében. A Kossuth utcai rendelés sorsának a rendezése — újjáépítés vagy áthelyezés — megoldásra vár, ez azonban csakis a teljes orvosi és lakossági konszenzus megléte esetén történhet meg." - összegezte a polgármester. A választ Gyurkovics Miklós és a Képviselő-testület nem fogadta el, így annak vizsgálatát a grémium az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta.

A testület döntött a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról, illetve a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról, megalapítva a Kulcsár Győző-ösztöndíjat.

A képviselők megszavazták, hogy a rászorulók az önkormányzat támogatásával juthassanak hozzá a füstgázszivárgást jelző, ezért életmentő szén-monoxid-riasztó készülékekhez.

A Képviselő-testület 2017-es határozataiban döntött arról, hogy a Palota gyógyszertámogatás természetben történő nyújtása céljából bevezeti a Palota gyógyszerkártyát. A szociális támogatás ezen újszerű kifizetési rendszerének fejlesztése során több kérdés vetődött fel, a vártnál több nehézségbe ütközött, ezért a folyamat a vártnál hosszabb időbe telt. Jelenleg folyamatban van a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által kötelezően elvégzendő sérülékenység vizsgálat. A testület tagjai határoztak arról, hogy a vizsgálat sikerességét követően teszt jelleggel, néhány ügyfél részére kerül majd a támogatás ebben az új formában megállapításra, és a gyakorlati tapasztalatok alapján kerülhet sor az általános bevezetésre.

Zárt ülésen szavaztak a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatói pályázatáról, valamint a "Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem" díj adományozásáról.

Nyilvános üléssel folytatódott a munka, így éles vita után a testület többségi szavazatával elfogadásra került a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények vezető tisztségviselőinek szóló utasításról rendelkező előterjesztés a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban.

Németh Angéla polgármester asszony még decemberben jelezte: a XV. kerület is csatlakozik Szeged kezdeményezéséhez, vagyis „bojkottálja” a túlmunka új szabályainak alkalmazását a saját hatáskörében. A képviselő-testület többségi döntése értelmében felkérte a polgármestert, hogy utasítsa az önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek vezetőit az új túlmunka-szabályok figyelmen kívül hagyására. A név szerinti szavazáson a képviselők a következőképpen voksoltak:

Németh Angéla (RÁTE) polgármester: igen
Agárdi János (Fidesz-KDNP): nem
Báder György (Fidesz-KDNP): nem
Bihal Dávid (MSZP): igen
Bodó Miklós (független): igen
Bencsics Lászlóné (Fidesz-KDNP): nem
Bitvai Nándor (független): nem
Csonka László (Fidesz-KDNP): nem
Gyurkovics Miklós (Fidesz-KDNP): nem
Király Csaba (RÁTE): igen
Legárd Krisztián (DK): igen
Lehoczki Ádám (Fidesz-KDNP): nem
dr. Matlák Gábor (Liberálisok): igen
Merk Péter (független): nem
Móricz Eszter (független): igen
dr. Pintér Gábor (Fidesz-KDNP): nem
Szilvágyi László (LMP): igen
Tóth Imre (MSZP): igen
Tóth Veronika (DK): igen
Vékás Sándor (Liberálisok): igen 
Victorné dr. Kovács Judit (független): nem.

A Szilvágyi László (LMP) képviselő által benyújtott kiegészítő előterjesztésre is igent mondott a testületi többség, ennek értelmében: "A testület felkéri a polgármestert, hogy a KÉB bizottság elnökével közösen szignózott, tiszteletteljes levélben tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, és kérje fel a kerület 100 legnagyobb adófizetőjét, hogy amennyiben gazdasági érdekeiket nem veszélyezteti „a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári évenkénti 250 óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl „önként vállalt túlmunka" megnevezéssel sem, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak."

A testület döntött a XV. kerület nemzetiségi önkormányzataival kapcsolatos együttműködési megállapodásról szóló előterjesztésről.

A képviselők elfogadták a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.

Elfogadásra került a kerületi sportegyesületek bérleti szerződéseinek jóváhagyásáról szóló előterjesztés.

Megszavazta a Képviselő-testület a Szántóföld utcai új tornacsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. Ennek értelmében önkormányzati forrásból egy olyan tornacsarnok épül majd a kerületben, amely a legmagasabb osztályú röplabda-, kézi-, kosár- és futsalmérkőzéseknek is helyet adhat.

Döntés született a Deák utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról, ennek értelmében a Deák utcában (de nem a mostani torzó helyén) hamarosan orvosi rendelő nyílik.

A testület elfogadta a Városüzemeltetési, lntézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság „Szándékozik-e a kerület vezetése felújítani a Veresegyházi utcát?" címmel Lehoczki Ádám önkormányzati képviselő interpellációjának vizsgálatáról szóló előterjesztését.

Szintén elfogadásra került a Jogi és Ügyrendi Bizottság "Mit tett és mit tesz az Önkormányzat a veszélyes anyagokkal történő fűtés megakadályozására?"címmel Agárdi János képviselő interpellációjának vizsgálatáról szóló előterjesztése. 

A Képviselő-testület megszavazta a Budai II. László Stadion főépületének víz elleni szigetelésével, valamint a Siófoki Gyermektábor felújítási munkáival kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról szóló előterjesztést.

A képviselők megválasztották a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét. 

Végezetül a Képviselő-testület éjszakába nyúló kaotikus szavazás után elfogadta Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester előterjesztését, amely felszólítja a polgármestert, hogy fontolja meg jegyző asszony leváltását. Németh Angéla polgármester asszony Facebook-oldalán közzétett állásfoglalásában így fogalmaz: "Egy másodpercet sem gondolkodtam azonban dr. Lamperth Mónika menesztésén, mert töretlen a bizalmam benne, köszönöm neki a kiemelkedő szakmai munkát, amellyel a Polgármesteri Hivatalt irányította, irányítja, és hálás vagyok azért, hogy az előttünk álló feladatoknak vele vághatok neki. Hogy elejét vegyem a hasonló próbálkozásoknak, a Képviselő-testület fideszes tagjait tájékoztatom, súlyos szereptévesztésben vannak, ha úgy gondolják, leválthatják a jegyzőt, ezt ugyanis csak a munkáltató, azaz a polgármester teheti meg."

http://www.bpxv.hu/ules/2019-01-29-kepviselo-testulet

 

A XV. kerület nemet mondott a rabszolgatörvényre: megvédte dolgozóit az önkormányzat

Németh Angéla polgármester asszony még decemberben jelezte: a XV. kerület is csatlakozik Szeged kezdeményezéséhez, vagyis „bojkottálja” a túlmunka új szabályainak alkalmazását a saját hatáskörében. A képviselő-testület keddi ülésén született többségi döntése értelmében felkérte a polgármestert, hogy utasítsa az önkormányzat százszázalékos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és az önkormányzat által alapított költségvetési szervek vezetőit az új túlmunka-szabályok figyelmen kívül hagyására.

http://www.bpxv.hu/hirek/nemet-mondott-a-rabszolgatorvenyre-a-kerulet

 

Fejlesztésekről döntött a képviselő-testület

A képviselő-testület döntésének köszönhetően tisztán önkormányzati forrásból, minden állami finanszírozás és tao-támogatás nélkül egy 2700 négyzetméter alapterületű tornacsarnok épül a Szántóföld utcában, várhatóan 2020 első felére. A testület döntésével a háziorvosi rendelők színvonalas elhelyezése is megoldódhat, véget vetve a Karácsony Benő parkban torzóként félbehagyott rendelőintézet miatt kialakult áldatlan állapotnak.

http://www.bpxv.hu/hirek/fejlesztesekrol-dontott-a-kepviselo-testulet

 

Itt a Kulcsár Győző-ösztöndíj

A tavaly elhunyt olimpiai bajnok vívó és vívóedző, Kulcsár Győző emlékére alapított sportolói ösztöndíjat rászoruló fiataloknak kerületünk Önkormányzata. A 100 ezer forintos, egyösszegű ösztöndíjat évente nyolc, szociálisan rászoruló fiatal kaphatja meg: 2-2 lány és fiú az egyéni, illetve a csapatsportágakból. A pályázati kiírás február elején jelenik meg, a tapasztalatok fényében egy év után felülvizsgálják az ösztöndíj szabályozását.

http://www.bpxv.hu/hirek/itt-a-kulcsar-gyozo-osztondij

 

Seprűt fogott végre a MÁV

Tavaly év végén a MÁV megkezdte az illegálisan lerakott hulladék elszállítását a kezelésében lévő, XV. kerületi területekről, a váci és veresegyházi vonalak mellől. A vasúttársaság azok után lépett, hogy Németh Angéla polgármester asszony többször is nyomatékosan figyelmeztette a céget: a sínek mentén, sokszor a lakóházak, céges telephelyek tőszomszédságában lerakott illegális szeméthegyek miatt tűrhetetlenné vált a helyzet.

Az önkormányzat vezetése korábban folyamatosan egyeztetett a vasúttársasággal, ám az tavaly őszig érdemben semmit nem tett a hulladékhegyek felszámolásáért. Németh Angéla polgármester ezért 2018 szeptemberében felmérette az illegális hulladékkal szennyezett, MÁV-tulajdonú és -kezelésű területeket, a kerület köztisztaságért is felelős cége, a RÉPSZOLG Kft. elkezdte azok megtisztítását, a költségeket pedig önkormányzatunk kiszámlázta a MÁV Zrt.-nek.

Bár a vasúttársaság körülbelül 50 köbméter szemetet már elszállított a kerületi ingatlanjairól, a közterület-felügyelet rendszeres ellenőrzései ellenére az elmúlt hetekben ismét megjelentek ott az illegális hulladékhalmok. Az önkormányzat ezért arra kéri a lakókat, a cégeket, segítsék a hatóság munkáját azzal, hogy a 24 órában hívható +36 1-305-3147 telefonszámon jelzik, ha illegális szemétlerakást tapasztalnak.

http://www.bpxv.hu/hirek/seprut-nyomott-a-mav-kezebe-az-onkormanyzat

 

Segítség a füstgázérzékelők vásárlásához

A szén-monoxid-mérgezés miatt bekövetkező tragédiák megelőzésében nyújt segítséget mostantól az önkormányzat. Németh Angéla polgármester asszony javaslatára települési támogatási formaként bevezetjük a „Palota biztonsági berendezés támogatást”, mely a füstgázérzékelő berendezések beszerzésére fordítható.

http://www.bpxv.hu/hirek/segitseg-a-fustgazerzekelok-vasarlasahoz

 

Megkérdezzük a polgármestert

A Megkérdezzük a polgármestert legutóbbi adásában a Városházi esték címmel hagyományteremtő céllal útnak indított új beszélgetéssorozatunk első állomásáról, a rabszolgatörvény elleni ellenzéki kezdeményezés Fővárosi Közgyűlésben kormánypárti többséggel történt elutasításáról, a túlóratörvény kerületünkben való alkalmazását megakadályozó, a keddi testületi ülés napirendjén szereplő határozati javaslatról, valamint a fővárosi kezelésben lévő és mára már kritikán aluli állapotú kerületi utak felújítását előirányzó, a Fővárosi Közgyűlés által úgyszintén elutasított polgármesteri javaslatról is beszélt Németh Angéla polgármester asszony.

http://xvmedia.hu/video/205-adas/

 

Parlamenti pillanatok

A Parlamenti pillanatok legutóbbi adásában a kerületünkben élő vietnami és kínai kisebbség holdújév ünnepségeiről, az egészségügy kerületi és országos helyzetével foglalkozó, február 1-jén tartandó nyilvános és tematikus képviselői fogadóórájáról, a felmerülő panaszokról és a kerületi Palota gyógyszertámogatásról beszélt Hajdu László országgyűlési képviselő úr.

http://xvmedia.hu/video/131-adas/

 

Hajdu László fogadóórák és hírek

Hajdu László országgyűlési képviselő rendhagyó fogadóórát tart az egészségügyről február 1-jén (pénteken) 17.00 órától.

Helyszín: Szent Korona u. 11., önkormányzati képviselői iroda

Hajdu László országgyűlési képviselő fogadóórát tart február 6-án (szerdán) 15.00 órától.

Helyszín: Nyírpalota u. 5., képviselői iroda

Előzetes egyeztetés, vagy más időpont megbeszélése a +36 30 899 2663-as telefonszámon, vagy  hajdu.laszlo@parlament.hu e-mail címen.

 

Lakossági tájékoztató

Február 7-én (csütörtökön) 17 órától előzetes tájékoztatót tartunk a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról a Polgármesteri Hivatal (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.) Dísztermében. Németh Angéla polgármester asszony nevében minden kerületi lakost és érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Elköltözött a Hivatal Lakásosztálya

Tisztelt Kerületi Lakosok! Február 1-jétől új helyen fogadja ügyfeleit a Polgármesteri Hivatal Lakásosztálya. Az ügyfelek a Száraznád utca 4-6. szám alatti épület Nádastó park felőli oldaláról tudják megközelíteni a Lakásosztály új ügyfélszolgálatát. A helyszínen kísérjék figyelemmel a kerítésen található eligazító táblákat!

http://www.bpxv.hu/hirek/lakasugyek-uj-helyen-intezhetjuk

 

Gazdátlan autók kerületszerte

Az önkormányzat Intelligens Panaszbejelentő Rendszer applikációja tökéletesen megfelel az elhagyott járművek bejelentésére, ami még megtehető ügyfélfogadási időben a 305 3230-as, ügyfélfogadási időn kívül a 305 3147-es telefonszámon, a hatosagifoosztaly@bpxv.hu e-mail-címen, illetve az önkormányzat ingyenesen hívható 06 80 203 804-es zöldszámán is.

http://xvmedia.hu/gazdatlan-autok/

 

Három kerületi sportolót köszöntöttünk

A keddi testületi ülés elején köszöntöttük a versenysportban jeleskedő három kerületi kiválóságot: Hárspataki Gábor karatést, Gasparics Fanni jégkorongozót, és az ünnepi köszöntésről államvizsgája miatt igazoltan távol maradó Solti László kajakost. A versenyzőket saját sportáguk a 2018-as esztendő legjobbjának választotta. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

http://xvmedia.hu/video/rovidhir-harom-keruleti-sportolo-is-sportaganak-legjobbja-volt-2018-ban/

 

Nemzedékek orvosa

Nehéz megbarátkoznunk a gondolattal, hogy az új esztendőt már Sigmond Anikó gyermekorvos nélkül kell terveznünk a kerületünkben, aki tavaly év végén nyugdíjba vonult. A doktornő a 48 évnyi szolgálat alatt egyszer sem volt betegszabadságon, mindössze a lánya születésekor nem dolgozott, de akkor is csak egy rövid ideig. Most azonban nagyon fog hiányozni. Köszönünk mindent, nagyon jó egészséget és még sok örömteli pillanatot kívánunk!

http://xvmedia.hu/nemzedekek-orvosa/

 

Európa-nagydíjas diákok

Párizsban, a 14. alkalommal megrendezett Mobil Film Fesztiválon XV. kerületi kötődésű magyar alkotást díjaztak: a zsűri Klopf­stein-László Bálint Ciklus című kisfilmjének ítélte oda a 20 ezer eurós pénzjutalommal járó Európa-nagydíjat. A film főszerepét két nyolcadik évfolyamos kontyfás diáklány, Drinka Fanni és Papp Dorina alakította. Szívből gratulálunk!

http://xvmedia.hu/europa-nagydijas-diakok/

 

Új orvos várja a betegeket a kerületi hematológián

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény menedzsmentjének gyorsan sikerült betöltenie a tavaly év végén nyugdíjba vonult szakorvos megüresedett pozícióját. A vérképző és nyirokszervek betegségeivel a jövőben dr. Kiss Miklós László főorvos fog foglalkozni, aki a rendelés régi helyszínén, az Észak-pesti Kórház 10-es épületében fogadja majd február 1-jétől a betegeket. A rendelés időpontja viszont megváltozott: a korábbi keddi időpont helyett mostantól hétfőnként 8.30–16.30 között várják a pácienseket.

http://xvmedia.hu/uj-orvos-varja-a-betegeket-a-keruleti-hematologian/

 

Kórházi látogatási tilalmak listája

Az influenzás megbetegedések halmozódása esetén az egészségügyi intézmények vezetői saját hatáskörben látogatási tilalmat rendelhetnek el betegeik védelmi érdekében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály részére megküldött, a látogatási tilalmak elrendeléséről szóló folyamatosan frissített tájékoztatók itt érhetők el.

https://weborvos.hu/weborvos/korhazi-latogatasi-tilalmak-listaja-250028

 

Búcsú Kun Zsuzsától

Kun Zsuzsát, a magyar balettművészet 84 évesen elhunyt emblematikus alakját, a XV. kerület díszpolgárát február 12-én (kedden) 11.15-től kísérik utolsó útjára a Farkasréti temetőben. Tisztelőitől azt kérik, egy-egy szál virággal róják le kegyeletüket. Nyugodjék békében!

http://www.bpxv.hu/hirek/bucsu-kun-zsuzsatol

 

Lokálpatrióták elismerése

Idén először adták át a Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület által alapított „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Lokálpatriótája” díjat. Az elismerést hárman érdemelték ki, Kállai Ilona, a Czabán Általános Iskola pedagógusa, Varga Pál bélyegtervező grafikusművész, valamint a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes. A díjakat ünnepélyes keretek között adták át a városháza Kossuth termében január 30-án.

http://xvmedia.hu/lokalpatriotak-elismerese/

 

Református óvoda lesz a Kossuth utcában

A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség több mint tízéves vágya valósulhat meg azzal, hogy az egyház elnöksége nemrégiben jóváhagyta a gyülekezet óvodaépítési tervét. A beruházás a régi óvárosi templom és iskola helyén, a Kossuth utca 10. szám alatti üres telken épülhet meg. Az új intézmény a tervek szerint 2020 őszén már fogadhatja a gyerekeket.

http://xvmedia.hu/reformatus-ovoda-lesz-a-kossuth-utcaban/

 

A “tűtornyos” templom

Rákospalota református közössége már a XVII. századtól bizonyíthatóan létezett, az idők folyamán többféle épületben gyűltek össze a hívek. Rákospalota-Óváros jelenlegi templomát 1938-ban kezdték építeni, három év alatt készült el. Az építkezés elkezdését az is elősegítette, hogy az egyházközség ajándékba megkapta a várostól a Kossuth utca 1. szám alatti telket, ahol a régi községháza állt – írja a www.rpovaros.hu.

http://xvmedia.hu/a-tutornyos-templom/

 

Rákospalota akvarellfestője

Rácz Kálmán festőművész több szállal kötődött Rákospalotához, majd a XV. kerülethez. Születésének 110. évfordulója alkalmából Nagy Előd pestújhelyi festő- és éremművésszel, tanítványával idéztük fel emlékét.

http://xvmedia.hu/rakospalota-akvarellfestoje/

 

Hol, mikor, ki, mit, kivel?

Ifi online újságíróklubot indít a Pestújhelyi Közösségi Ház: február 1-jétől négy alkalommal, minden második pénteken délután négytől este hatig lesznek a foglalkozások a Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Szűcs István u. 45.). Jelentkezni 13-18 éves korig lehet a +36 1 410-7168-as vagy a +36 30-342-2621-es telefonszámon. A részvétel ingyenes.

http://perpal.hu/2019/01/27/hol-mikor-ki-mit-kivel/

 

Akinek Kemal Atatürk fizette a pestújhelyi adósságát

Indiát a szkíták népesítették be az időszámítás előtt 2500-tól, Buddha, Zarathustra és Krisna is a „turániakhoz tartozóak” – idézi Zajti Ferenc orientalista festőművészt Sárközy Miklós történész egy frissen megjelent tanulmánykötetben. A húszas-harmincas években igen aktív őstörténet-kutató művei élénk ellenkezést váltottak ki a korabeli tudós körökben. Az 1886-ban született és 1961-ben elhunyt Zajtiról, pontosabban munkálkodásának hátteréről a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg az Okok és okozat című kötetben Sárközy Miklós tanulmánya (A szittya Zarathustrától a gudzsárokon keresztül az ind Jézusig). A Horthy-korszakban felívelő őstörténet-kutatás megítélése nem tisztünk, Zajti munkásságát ezúttal más fókuszból vizsgáljuk. Annak jártunk utána, és nem tagadjuk, hogy a pestújhelyi vonatkozások keltették fel az érdeklődésünket, hogy valójában ki is volt az egykor ismert és meglepő tartalmú művekkel előálló Zajti Ferenc.

http://perpal.hu/2019/01/29/akinek-kemal-ataturk-fizette-pestujhelyi-adossagat/

 

Megújított 500 forintossal is találkozhatunk péntektől

Február 1-jétől (péntektől) fizethetünk a megújított 500 forintos címlettel. A jelenlegi 500 forintos bankjegyeket október 31-ig lehet használni, ezt követően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bevonja azokat, így november 1-jétől már csak a megújított 500 forintos bankjegyekkel fizethetünk.

http://xvmedia.hu/megujitott-500-forintossal-is-talalkozhatunk-pentektol/

 

Telefonos csalók – ne hívjuk vissza őket!

Csalás áldozataivá válhatnak azok, akik visszahívják az őket megcsengető ismeretlen külföldi telefonszámokat. A csalók azt remélik, hogy az emberek kíváncsiságból, óvatlanul visszahívják ezeket a külföldi, emelt díjas telefonszámokat. Az országok előhívó száma kétjegyű, a csalók általában 200-zal kezdődő számokról hívják az előfizetőket, így ezekkel kell vigyázni. A rendőrség azt tanácsolja, ha valakit ilyen számról hívnak, ne hívja vissza azt, illetve ellenőrizze, hogy az előhívó szám melyik országhoz tartozik.

http://xvmedia.hu/telefonos-csalok-ne-hivjuk-vissza-oket/

 

Melegrekordot dönthet a hétvége

 

Olyan enyhe idővel indul a február, hogy a hétvégén megdőlhet a napi melegrekord. Igazi kora tavaszi idő jön, bár az erős szél kissé ronthat a hőérzetünkön. Szombaton az Északi-középhegység térségét leszámítva mindenhol 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb délen és nyugaton lehet. Így akár megdőlhet az 1944-es, Szombathelyen mért 16,8 fokos napi maximum-hőmérsékleti rekord.

https://www.idokep.hu/hirek/melegrekordot-donthet-a-hetvege

 

Kiállításmegnyitó a Zsókavár Galériában

Dr. Kovács Mátyás olajfestményeiből nyílik kiállítás február 5-én (kedden) 18 órakor a Zsókavár Galériában (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Minden művészetkedvelő érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Forog az orsóm kereke

A farsangi időszak jellegzetes munkaszokását, a fonást eleveníti fel táncházzal fűszerezve a gyerekeknek szóló bábmese február 9-én (szombaton) 10 órától az Újpalotai Közösségi Házban  (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Farsangi reneszánsz bál

Február 16-án (szombaton) 18 órától reneszánsz táncházzal, régizene-koncerttel és táncbemutatóval farsangi reneszánsz bálra várjuk a szórakozni vágyó kerületieket az Újpalotai Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 15.). Minden érdeklődőt sok szeretettel látunk, farsangoljunk együtt!

 

Országszerte szerveznek időjósló medvelest 

 

A Budakeszi Vadasparkban, a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Pécsi Állatkertben és Miskolcon is programokkal várják a közönséget hétvégén, hiszen a néphiedelem szerint február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén jósolják meg a barlangjukból előbújó medvék, hogy hosszú vagy rövid télre lehet-e számítani. 

https://profitline.hu/Orszagszerte-szerveznek-idojoslo-medvelest-388846

 

Mackófesztivál a Fővárosi Állatkertben 

 

Kültéri és beltéri mackós programok várják a gyerekeket és a családokat a Fővárosi Állat-és Növénykertben február 1-3-ig (péntektől vasárnapig). A 14 év alatti, mackó jelmezben vagy mackóval érkező gyermekek számára a belépés 200 Ft/fő!

http://www.zoobudapest.com/tervezz-velunk/programtervezo/programnaptar/2019-02-01-mackofesztival

 

Pénz nincs, kitartást kért a rendőröktől az országos főkapitány

"Engedjék meg, hogy kinyilatkozzam, igenis tudunk arról, hogy az állományunkat foglalkoztatja a jövedelem. Nem az újságból jövünk erre rá." Ezt Balogh János országos rendőrfőkapitány mondta egy szerdai ünnepségen Kiskunhalason, ahol az új határvadász-laktanyát adták át.

Balogh vezérőrnagy magasabb béreket egyelőre nem ígért, csak kitartást kért a rendőröktől. Azt üzente az utóbbi időben egyre hangosabban elégedetlenkedő állománynak, hogy a rossz fizetés „nem magyar specialitás, egész Európában hasonló kihívásokkal küzdenek a rendvédelmi szervek”. A főkapitány azért hozzátette: biztos benne, hogy belátható időn belül biztosítva lesz a rendőrök magasabb megbecsültsége.

https://24.hu/belfold/2019/01/31/penz-nincs-kitartast-kert-a-rendoroktol-az-orszagos-fokapitany/

 

Két tűzoltó megégett a rossz ruha miatt, hírzárlat van

Az Index két, egymástól független tűzoltói forrásból úgy értesült, hogy néhány napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két mátészalkai tűzoltó másodfokú égési sérüléseket szenvedett munka közben, mert – tűzoltói vélemények szerint legalábbis – nem volt megfelelő a ruházatuk anyaga. A Katasztrófavédelem ugyanakkor a megkeresésre adott egy egymondatos válaszában azt állítja, "az elmúlt napokban" nem volt ilyen tűzeset.

A cikk megjelenése után azonban több, további emberrel tudtak beszélni, akik pontosítottak: még szilveszter napján történt az eset Győrteleken. A szolgálatparancsnok égett meg legsúlyosabban, egyértelműen a rossz, új R13-as ruha miatt. Be volt öltözve, ennek ellenére a keze égett meg úgy, hogy hetekig táppénzen volt. Ez a forrás úgy tudja, két másik tűzoltó enyhébb, bőrpírszerű sérülést szenvedett. Azt is mondta, hogy a problémák ellenére életet mentettek a tűzoltók, egy embert ki kellett hozni a házból. Egy győrteleki lakos a tűz szemtanújára hivatkozva azt mondta, hogy két tűzoltót a társaiknak ki kellett emelni munka közben a tűzből, mert rosszul lettek.

Információk szerint azonban nem is csak a baleset ténye kavart vihart a tűzoltók körében, hanem az, hogy a hír körbement a szakmában, mégsem látta senki a hírekben a történeteket. A vezetők állítólag megfenyegették a dolgozókat, hogy ha valaki kiszivárogtatja a hírt, akkor "ki fogják nyomozni, ki tette és ki fogják rúgni az illetőt."

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a portálnak megküldött válaszában így fogalmaz: "A minden körülményre kiterjedő vizsgálat során nem lehetett egyértelműen kideríteni, hogy a védőkesztyű milyen körülmények között került le kollégánk kezéről, ami miatt az égési sérülést elszenvedte. Könnyen belátható, a védőruhának semmilyen szerepe nem volt a sérülésében, hiszen a kezén sérült meg. Ugyancsak könnyen belátható az is, hogy semmilyen hírzárlat nem volt, és nincs az ügyben. Az állomány megfélemlítésével kapcsolatban közreadottakat pedig írói munkássága részének tekintjük, aminek a valósághoz semmi köze."

https://index.hu/belfold/2019/01/31/tuzolto_egesi_serules_katasztrofavedelem/

 

Tarlós István évi 40 milliót fizet tanácsadóinak a bukott e-jegyrendszer kialakításáért, tudnia kellett a problémákról

Tarlós István évi 40 millió forintért kapott tanácsokat az e-jegyrendszer ügyében. Bár ő és helyettesei korábban azt állították, hogy nem tudtak az e-jegyrendszer botrányról, a főpolgármester négy főtanácsadót is megbízott azzal, hogy felügyelje és segítse az elektronikus jegyrendszer beruházását. Mindez azokból a dokumentumokból derült ki, amelyeket Sermer Ádám, a Liberálisok főpolgármester-jelöltje kapott a Főpolgármesteri Hivataltól egy közérdekű adatigénylés nyomán.

Mint ismert, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatósága november 21-én azonnali határidővel felmondta az elektronikus jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött szerződést. Gál Józsefnek, az LMP képviselőjének adatigénylésére adott válaszból kiderült, hogy összesen nagyjából 11 milliárd forintot öltek eddig részben a főváros saját forrásaiból, részben a BKK által felvett hitelből a soha nem működött e-jegyrendszerre. A botrányra hivatkozva mentették fel a BKK vezérigazgatóját, Dabóczi Kálmánt.

https://168ora.hu/itthon/tarlos-istvan-evi-40-milliot-fizet-tanacsadoinak-a-bukott-e-jegyrendszer-kialakitasaert-tudnia-kellett-a-problemakrol-162920

 

Varga: a Kincstár talált rá a nyugdíjfolyósítási káosz felelősére

 

Emberi tényezőkre visszavezethető hiba miatt késtek a januári nyugdíjak, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság egy igazgatóhelyettesét leváltották, és azon dolgoznak, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő - írta a pénzügyminiszter. A miniszter hozzátette: folyamatban van egy komplex nyugdíjbiztosítási rendszer létrehozása, de a kincstári számlavezető rendszert is megújítják.

https://hvg.hu/gazdasag/20190131_Varga_a_Kincstar_talalt_ra_a_nyugdijfolyositasi_kaosz_felelosere

 

Februárban derül csak ki, hol kap helyet az Air Race

Februárban derül csak ki, megrendezik-e 2019-ben a Red Bull Air Race-t, és ha igen, Budapest melyik részén - írja a Világgazdaság. Bár az esemény felkerült a versenynaptárba, a lap értesülései szerint még nem kezdődtek meg a tárgyalások a fővárossal a sportrepülőverseny idei lebonyolításáról.

Ez azt is jelenti, hogy bár a sorozat jogtulajdonosa, a Red Bull Air Race GmbH kedden bejelentette a 2019-es versenynaptárat – ebben Budapest a negyedik állomásként, július 13–14-i időponttal szerepel –, a futam konkrét helyszíne még képlékeny.

A műrepülőversenyt először 2004-ben rendezték meg a főváros kellős közepén. Tarlós István főpolgármester tavaly nyáron azt jelentette be, hogy az azóta közutálat tárgyává vált zajos rendezvény többet nem kaphat helyet a belvárosban. Tarlós egyúttal elnézést kért a budapestiektől a zajszennyezés és a forgalmi korlátozások miatt. A verseny egyébként fillérekért zárhatta le tavaly hetekre a budapesti Duna-partot, és a kormány évi 6 millió euróig - 1,9 milliárd forint közpénz-ráfordításig - terjedően 2020-ig elkötelezte magát az Air Race támogatása mellett.

https://nepszava.hu/3023765_februarban-derul-csak-ki-hol-kap-helyet-az-air-race

 

Dűlőre jutottak egymással az Audi dolgozói és a cégvezetés

Az egyhetesre meghirdetett maratoni sztrájk utolsó napján, azaz szerda délután, megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungária és az Audi Hungária Független Szakszervezet között - erősítette meg a korábbi értesüléseket a Portfolio-nak Szimacsek Tibor szakszervezeti vezető. Ezzel a sztrájk véget ért, 20 órától helyreállt a termelés a győri gyár teljes területén.

Eszerint a szakszervezet a legtöbb területen sikeresen kiharcolta a követeléseit. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a 18%-os, de minimum 75 ezer forintos béremelés. Ugyanakkor az utóbbi napokban már nem ebben volt a legnagyobb vita, hiszen az Audi ezt már a korábbi egyeztetések során is megadta volna, de a kisebb jelentőségű követelések visszanyesésének az árán. Most viszont a megállapodásban szerepel a lojalitás és a jubileumi bónusz is.

A cafeteria a szakszervezet korábbi ajánlathoz képest további 100 ezer forintos emelést ért el, így idén és jövőre is 400 ezer forintos lesz a keret. Itt az AHFSZ eredeti követelése 787 ezer forintos keret volt. Teljesült az az elvárás is, hogy minden hónapban legalább egy szabad hétvégét kapjon a munkavállaló. A gyerekek után járó pótszabadságról történő szabad rendelkezés szabályrendszerét az első fél évben dolgozzák ki a felek.

https://www.portfolio.hu/vallalatok/autoipar/dulore-jutottak-egymassal-az-audi-dolgozoi-es-a-cegvezetes.312211.html

 

A magyarok 7 százaléka nem engedheti meg magának a fűtést

Egy EU-s felmérés szerint 2017-ben az Európai Unió lakosságának közel 8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem engedheti meg magának otthona fűtését – írja a Világgazdaság. Az EU-s tagországok meglehetősen változó képet mutatnak a jelenség kapcsán, a legrosszabbul Bulgária áll, ahol a lakosság 36,5 százaléka nem engedheti meg magának otthona felmelegítését. Bulgáriát 28,9 százalékkal Litvánia, majd 25,7 százalékkal Görögország követi. Magyarország a mezőny első felében található: a magyarok 6,8 százaléka él olyan körülmények között, hogy luxusnak számít a fűtés.

https://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/a-magyarok-7-szazaleka-nem-engedheti-meg-maganak-a-futest-1328212/

 

 

cikkfeltöltő: 
GB