Szorult helyzetbe került Magyarország a török-EU viszály miatt

Szorult helyzetbe került Magyarország az Európai Unió és Törökország viszálya miatt. A 2016. március 18-i török-EU nyilatkozatban foglaltak nem teljesítése azzal járhat, hogy Törökország felmondja a megállapodást, megnyitja határait Európa felé, és tovább enged egy-három millió menekültet annak minden kiszámíthatatlan következményével a vándorlás útvonalán fekvő hazánkra nézve – állapította meg a Magyar Békekört szervező Magyar Szociális Fórum (MSZF) pénteken, a legújabb fejlemények alapján.

     „Szembe kell néznünk a valósággal! Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy kezelni tudna egy ilyen népvándorlást. Nincs az a szögesdrót, amellyel fel lehetne tartóztatni ekkora emberáradatot. Félő, hogy ilyen fejlemény esetén nem pusztán ’bántalmazásokról’ értesülnénk határainkról, hanem tömeges atrocitásokról is” – írják.

     „Kényszerű változtatásokra kell felkészülnünk ebben a helyzetben! Mindenekelőtt meg kell kérdeznünk szövetségeseinktől, készek-e megvédeni minket, és hogyan, hajlandóak-e részt venni a terrorszervezetek által megszállt közel-keleti és észak-afrikai országok felszabadításában, újjáépítésében, hogy az ott élők ne kényszerüljenek vándorbotot fogni. A Magyar Békekört szervező MSZF – a tapasztaltak alapján - csekély esélyt lát arra, hogy az EU és a NATO pozitív választ adjon ezekre a kérdésekre” – állapítják meg.

     „Ha hazánk nem kapna megnyugtató választ nyugati szövetségeseitől, nem maradna más választásunk, mint új szövetségesek után nézni, akikkel érvényt szerezhetnénk területi integritásunknak és biztonságunknak” - írják.

     „Rövid időn belül kényszerhelyzetbe kerülhetünk. Megtörténhet, hogy nemzeti érdekeink érvényre juttatására többé nem bizonyulnak elegendőnek jelenlegi szövetségeink, hanem új szövetségesekre is szükségünk lesz. Meglehet, Európa sem fog tudni kitérni az összeurópai biztonság követelményére adandó válasz elől” – értékelte a Magyar Békekört szervező MSZF a török-EU viszály nyomán kialakult helyzetet.+++

MSZF SZK