Sikeresen működik az Egyesített Óvoda

A XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda intézménye összehangolt működéssel biztosítja 18 tagintézménye jogszerű, magas színvonalú, gazdaságos működését. A nevelőmunka hatékonyságát elősegítő eszközök beszerzésére, a minőségi munkához elengedhetetlen humán erőforrás fejlesztéséhez, valamint a folyamatosan megvalósuló intézményi beruházásokhoz az önkormányzat a meghatározott minimális eszköz- és felszerelésjegyzékben előírtakon túl, plusz anyagi forrást biztosít.

Az Egyesített Óvoda intézményeiben sokrétű, színes pedagógiai programon alapuló, a nevelési alapelvekben, értékrendben megegyező, ugyanakkor egységesen magas színvonalú pedagógiai gyakorlatot valósít meg. A pedagógiai program középpontjában a gyermekek állnak, akik számára sokoldalúan  biztosítottak az intézményi feltételek egy boldog, élményekben gazdag, óvodai gyermekkor megélésére. A gyermekek személyiségét a családi nevelést kiegészítve fejlesztik. Pedagógiai hitvallásában a fejlődés alapja a féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált, személyre szóló bánásmód. Kiemelt feladatként határozzák meg a gyermekek jogainak, érdekeinek maradéktalan érvényesítését a mindennapi nevelőmunkában, a személyes felelősség erősítését a nevelői közösségben.

Évente átlagosan 3300 gyermek harmonikus fejlődését biztosítják, méretgazdaságos működtetéssel. Az elmúlt időszakban 225 új férőhely létesítésére került sor. 2016-ban 8 csoporttal bővült a Meséskert Tagóvoda (Kassák Lajos utca), a 2017-es nevelési évben 1 csoporttal bővült a Gyermekkert Tagóvoda (Tüzér utca). Ezzel biztosított, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget téve minden kerületben élő óvodáskorú gyermek számára megfelelő számú férőhely álljon rendelkezésre.

Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzések eredményei az Egyesített Óvodában átlagosan 90 % feletti értékeléssel zárultak, mindhárom értékelt nevelési évben. Az eszközfejlesztés és pedagógiai innovációk hatására a gyermekek képességterületei fejlődnek. A Zöld Ág, majd a Gyermekkert Tagóvoda is megkapta a harmadszorra elnyert „Zöld Óvoda” cím után az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és kilenc tagóvoda rendelkezik Zöld Óvoda címmel. Az angol – magyar kétnyelvű program 2011 óta működik sikeresen a kerületben, három óvodában összesen 13 csoportban, 325 kisgyermek részvételével.

Az Egyesített Óvoda összehangolt, gazdaságos működéssel biztosítja tagóvodái magas színvonalú szakmai munkáját. A fenntartó önkormányzat támogatásával a működés feltételei folyamatosan korszerűsödnek, a kerületben élő családok igényeinek megfelelően.