Rendhagyó beszámoló és gondolatok a Pallas közgyűléséről

Beszámoló a Pallas közgyűléséről

 A nyári szabadságolások előtt megtartott közgyűlésünkről számolok be főként azoknak, akik nem tudtak részt venni összejövetelünkön Nem a múlt felidézése miatt teszem ezt, hanem az elkövetkező parlamenti és önkormányzati választásokra gondolva.

A  Pallas Páholy Klubháló Egyesület közgyűlése  2016.június 1.-jén már új székhelyén, a Benczúr utcai Szakszervezetek Házában  tárgyalta meg az  elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Mint a civil szervezetek körében  az ilyesfajta adminisztratív jellegű  "kötelező gyakorlatok" esetében  általában  tapasztalható, nem nagyon  kellett gondoskodni arról, mi lesz, ha nem férnek el a tagok a teremben. 

Gondoltuk, hogy elegendő lesz  Székely Tamás, a  VDSZ  Elnöke által székhelyként amúgy is rendelkezésünkre bocsátott iroda. Így is lett!

Nosztalgia, hogy valaha a  Kossuth Nyomda által 1993-ban kialakított -és  hamar az egyik első - ismert közéleti hellyé vált-   Alkotmány utcai  irodalmi klub,a Pallas Páholy működtetése idején is voltak ilyen dilemmáink! Csak más volt a nagyságrend!

Üzemelt a "Pallas" reggeltől-estig. Volt nem egy év, amikor  kettőszáz eseménynek adtunk helyet, és számos esetben fél órával előbb jöttek az emberek hogy legyen helyük, így is sokszor sokan kiszorultak az utcára.

Az egyébként az épületben működő más főtevékenységgel foglalkozó,/fenntartó,teherviselő/ kft   munkatársai is részt vettek  a szervezésben, a beszerzésben, az adminisztrációban és mindenben, ami szükséges volt.

Nem számított, hogy mikor hányan jönnek, milyen szervizzel, technikai eszközökkel kell várni őket.

A Táncsics Mihály Alapítvány  létrejöttekor a szimpatizánsokból, közöttük nagy számban  fontos közéleti emberekből álló Pallas Páholy Baráti Kör  2001-ben egyesületté szerveződött.

Így működési   támogatást igényelhetett és 2009-ig kapott is. Az akkori  új "Táncsics vezetés", -nyilván egyeztetve- úgy döntött, hogy minden pénzt tartalékolni kell a 2010-es választásokra. Ezért megszüntette a civil szervezetek támogatását. A baloldal által elvesztett választások után viszont sem  innen, sem  állami pályázatok révén nem tudtunk számottevő forráshoz jutni. 2012 novemberében  egész napos  "búcsú bulit"tartottunk. Ekkor a már  emblematikus Alkotmány utcai  intézmény mögött több ezer rendezvény, több tízezer részt vevő, sokezres címből álló  levelező rendszer, kiterjedt civil kapcsolati háló és számottevő ismertség volt.

Elkezdtük a leépítést, bízva abban, hogy majdcsak történik valami. 

Nem  történt semmi! Lépnünk kellett. Fájdalmas volt, amit azért enyhít a szakszervezetek házában való fogadtatás, a szimpátia.

Több mint negyven éves közéleti szervezési múlttal, elgondolkodtató, hogy az állam és a politikai pártok  felfogása a civil szervezetek szerepéről  milyen messze áll a kívánatostól. A "pénzükért "ugyanis -azon túl, hogy ők akarják meghatározni, hogy mit akarjanak az emberek és közösségeik-,  napi gyakorlati befolyásra is szert akarnak tenni. 

Messze-messze vagyunk a kezdeményezések felkarolásától, intézményes elterjesztésétől.

A kellő társadalomvezetési és élet- tapasztalattal bíró értelmiségi elit egyre inkább háttérbe szorul. Ráadásul ez a fontos réteg nem mindig képes"lépést tartani" az "új világot" jelentő, informatikai közegben szocializálódott ifjúság jelentős részével.

Ugyanakkor a fiataloknak a korábbiakhoz képest jelentős hányada alig érti azt a nyelvezetet, ami ahhoz kell, hogy felsőfokú intézményben tanulhasson. Még a Pallasban kezdtük és jelenleg is folytatjuk olyan   stúdiumnak a patronálását, ami segíti a szövegértést, a tanulást.

A korábban kialakult civil értelmiségi körök jelentős része "kifáradt". Tagjaik megöregedtek. Számos kisebb nagyobb új  kör alakult meg szerte Budapesten. Tapasztalat, hogy sok helyen "pártárnyalatoktól" függetlenül ugyanazok találkoznak egymással és gyakran ugyanazokkal az előadókkal.

Természetesen fenn kell tartani a kapcsolatoknak ezeket a szálait, de más, korszerűbb formában.

Megújult -jelenleg teszt üzemmódban már-működő  portálunkon  a www.klubhalo.hu -n mint korábban is közzétesszük mindazoknak  az eseményeknek, rendezvényeknek,  az elérhetőségét, amik eljutnak hozzánk.

E tevékenységünknek célja az eredeti gondolat: a civil kapcsolatok működtetése, ami a közelgő választások miatt egyre  időszerűbbé válik.

Célként tűztük a 2018-ban esedékes képviselői-, és a 2019-ben tartandó önkormányzati választásokra való felkészülés elősegítését.

Támogatásra  az adminisztráció területén szorulunk.

A közel negyed százados működésünk alatt nagyon sok információ gyűlt össze .Sok ezer emberrel és számtalan szervezettel vagyunk ismertségi kapcsolatban. Számukra és környezetük számára a Pallas   hívó szó!

Adatbázisainkban, nyilvántartásainkban szerepelnek, de aktualizálásukra, nincs kapacitásunk.

 A közgyűlés az elmúlt évi  tevékenységről szóló beszámolót egyhangú határozattal elfogadta. 

A havi ezer forint /évi 12000 ft/ tagdíj 50 százalékos mérséklésére vonatkozóan úgy döntött, hogy az Alapszabály lehetővé teszi az Elnökség számára a mérséklést. Felkéri az elnökséget, hogy általánosságban éljen a mérséklés lehetőségével, viszont  a jövőben is sincs felső határa a tagsági díjnak.

A Klubháló elnevezésű portál újra indításáért elismerését fejezte ki a szervezőknek,

 

Dr Gáspár István

Elnök.

 Számla számunk: CITIBank 10800014-20000006-10339808

Az éves tagsági díjként  6000 forint befizetése elegendő. Tagjaink többsége jelenleg is ennyit fizet nyugdíjasként.

 

cikkfeltöltő: 
GB