Orientalisták az OSZK-ban, Meghosszabbított Arany János-kiállítás, Tárlatvezetés az Arany-kiállításban, Meghosszabbított Tompa -kiállítás

Orientalisták az OSZK-ban

Előadás
2017. december 13. 17 óra
VI. emeleti Díszterem

Iványi Tamás Misztikus koránmagyarázatcímmel tart előadást Orientalisták az OSZK-ban című kultúrtörténeti előadássorozatunk idei évadának utolsó estjén. Az iszlám misztika, szokásos nevén a szúfizmus, mélyen bele van ágyazva a Korán szövegébe és annak sajátos értelmezésébe, még akkor is, ha számos eszméje, fogalma eredetileg külső hatásra jött létre, mert ilyen esetekben is a Koránban keresnek indoklást az érvényességükre. A Korán más esetekben a tényleges kiindulópontja volt egy-egy misztikus tanításnak. A Korán igen alkalmas a misztikus gondolkodás alátámasztására, mivel egyrészt sok ténylegesen misztikusnak nevezhető gondolatot tartalmaz, másrészt a Korán szövege sokszor csak magyarázatokkal érthető, a hiányzó szövegösszefüggést a nem misztikus magyarázóknak is meg kellett keresni. A Korán kanonizálásának hosszú és bonyolult folyamata is kedvezett a misztikus magyarázatoknak. A misztikus koránmagyarázatok két típusú írásműben találhatók: kisebb mértékben azokban a művekben, amelyek szisztematikusan magyarázzák a Koránt, nagyobb mértékben az egész hatalmas szúfi irodalomban, amelynek minden oldala teli van Korán idézettel és azokból kiinduló utalásokkal, rejtélyes célzásokkal. 

További részletek

 

 

„Más csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet (Arany János-kiállítás)

Kiállítás
Meghosszabbítva 2017. december 20-ig!
V. emeleti Nemzeti Ereklyetér és a Kézirattár Manuscriptorium kiállítótere

Az Arany János-emlékév keretében „Más csak levelenként kapja a borostyánt...” – Kincsek, kultusz, hatástörténet… címmel rendezett Arany János-kiállításunk a könyvtár kézirattárának páratlan kincseit mutatja be, köztük a Toldi-trilógiakézirategyüttesét, a Családi kör, a Hídavatás, a Vörös Rébék és a Buda halála című művek autográfjait.
A látogatók bepillantást nyerhetnek a költő akadémiai munkájába, a Petőfivel való levelezésébe, megtekinthetik – a szintén a nemzeti könyvtárban őrzött – híres Petőfi-rajzokat Arany Jánosról, illetve a Csonka-toronyról. A kiállítás része napjaink Arany-kultusza is, melynek egyik szép megnyilvánulása közel száz kortárs magyar költő verses reflexiója, melyet az ünnepi év alkalmából a nemzeti könyvtár felkérésére kéziratos formában küldtek el a kiállítás számára. 

További részletek

 

 

Tárlatvezetés az Arany-kiállításban

Ingyenes tárlatvezetés
2017. december 15. 15 óra
V. emeleti Nemzeti Ereklyetér

Az OSZK kézirattárának páratlan kincseire épülő Arany János-kiállításunk december 20-án zár. A tárlatban utolsó kurátori vezetésünket december 15-én 15 órától tartjuk. A kiállítás központi eleme a Toldi-trilógia kézirategyüttese, melyet a költő leszármazottai adományoztak 1899-ben az Országos Széchényi Könyvtárnak. A Toldi, a Toldi estéjé-nek két teljes kéziratvariánsa és a Toldi szerelme tisztázott példánya eredetiben látható a kiállításon, miként számos más, az életpálya fontos művének kézirata, így pl. a Családi kör, a Hídavatás, a Vörös Rébék és a Buda halála

További részletek

 

 

„Nincs talán még elfeledve a dal” – Kiállítás Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából

Kiállítás
Meghosszabbítva 2017. december 20-ig!
VII. emelet

Tompa Mihály rendkívül népszerű volt kortársai körében: a kritikusok és az olvasóközönség egyaránt pozitívan fogadta műveit, közkedveltsége eleinte megelőzte Petőfiét. Születésének 200. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendez az Országos Széchényi Könyvtár. A tárlat elsősorban a könyvtár kézirattárának eddig be nem mutatott anyagából válogat. A kortársaknak írt fontosabb levelek mellett megtekinthető a Virágregékcímű selyemborítású díszalbum, a Tompáról és feleségéről készült eredeti fénykép, de arra is fény derül, hogy mi köze a költőnek egy szerfelett díszes emlékkönyvhöz vagy Petőfi magánéletéhez. A kiállítás Tompa utóéletére is kitér: bemutatja, hogy míg a 19. század végéig a klasszikus szerzők között szerepelt, és bár a 20. század elején még helyet kapott az irodalomtörténet nagyobb összefoglaló műveiben, a továbbiakban egyre inkább kiszorult a kánonból. A kiállítás jelentősége így Tompa költészetének emelésében is megragadható. 

További részletek

Megközelítés

 

Az Országos Széchényi Könyvtár a főváros I. kerületében, a Budavári Palota F épületében található.
Hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Főbejárata a Nemzeti Galéria és az OSZK közötti Oroszlános udvarból nyílik. A főbejárat 4 útvonalon közelíthető meg:

  •  a Dísz térről gyalogosan,
  • a Dózsa György térről gyalogosan majd a Palota úton található gyorsliftet használva,
  • a Várkert Bazár felől, gyalogosan és lifttel,
  • a Clark Ádám térről gyalogosan, illetve a Sikló segítségével érhető el.

A gyorsliftet az olvasók ingyenesen, a látogatók 200 Ft-ért vehetik igénybe. A gyorslift nyitvatartása:

  • Hétfő: 6 és 18.30 óra között
  • Keddtől szombatig: 6 és 20.30 óra között
  • Vasárnap 9 és 18.30 óra között
cikkfeltöltő: 
GB