Ment-e a világ elébb? Haladás és fejlődés a történelemben

Kedves Barátunk!

 

Szeretettel meghívjuk Önt és a téma iránt érdeklődő ismerőseit

 

Ment-e a világ elébb? Haladás és fejlődés a történelemben

 

című kerekasztal-beszélgetésünkre

2017. március 21-én (kedden) 17:30-ra

a Politikatörténeti Intézet I. emeleti konferenciatermébe
(1054 Budapest, Alkotmány u. 2.)

Részvételi szándékát kérjük, az info@phistory.hu email címen vagy a 06-1-301-4920-as telefonszámon jelezze. Köszönjük!

Résztvevők:

Balázs Zoltán (BCE TT Politikatudományi Intézet)

Gyáni Gábor (MTA BTK Történettudományi Intézet)

Kiss Viktor (PTI Társadalomelméleti Műhely)

 

Moderátor: Földes György

A haladás a modern történelem- és társadalomfelfogás kulcsfontosságú eleme. Nem csupán az emberi lét körülményeinek fokozatos javulását jelenti, hanem annak lehetőségét, hogy tudatos cselekvéssel ezt előmozdítsuk és a társadalmi folyamatokat az általunk kívánatosnak tartott, természetesen haladó irányba befolyásoljuk. A haladás eszméje mozgósító erejű volt a modern kor szinte minden nagy változása során, a felvilágosodástól a 19. századi polgári átalakulásokon át a szocialista rendszerek kísérletéig. Ezzel együtt nem kevesen vitatják létét és értelmét. Nem csak a nyugati világon kívüli nézőpontból, hanem a nyugaton belül is, rámutatva a történelem ciklikusságára, a modernitáshoz kapcsolódó katasztrófákra, a fejlődés ellentmondásaira. Ebben az értelemben a haladásba vetett hit és az azzal kapcsolatos kétely politikai, sőt identitáspolitikai (bal–jobb) jelentőségű. Kerekasztal-beszélgetésünk arra kínál lehetőséget, hogy az érdeklődők a haladás fogalom jelentéseit és jelentőségét kritikusan vehessék szemügyre a résztvevők segítségével.

 

cikkfeltöltő: 
GB