Megjelent a Múltunk 2017/3-as száma, letölthető a 2016/4-es szám

Kedves Barátunk!

 

Örömmel értesítjük, hogy megjelent a Múltunk folyóirat 2017/3-as száma.

A cikkek rövid ismertetőit ide kattintva olvashatja el.

TARTALOM

 

FORRADALOM – 1917 – SZOVJETUNIÓ

Eőry Áron: „Olyan Kolumbus vagyok, aki elérte végre Amerika partjait, de ellenszenvesnek találja Amerikát” – Makszim Gorkij az 1917–1918-as forradalmi változásokról

Szergej Kretinyin: Rosa Luxemburg és Vlagyimir Lenin – megegyezések és eltérések demokráciaelképzelésükben

Müller Miklós: A liszenkóizmus utolsó évei és feltámasztása napjainkban

Lévai Csaba: Három „nagy” forradalom összehasonlító elemzése
(Bailey STONE: The Anatomy of Revolution Revisited. A Comparative Analysis of England, France, and Russia. Cambridge University Press, Cambridge, 2014.)

 

SZEMÉLYISÉG ÉS ÁLLAMSZOCIALIZMUS

Horváth Bálint: Horváth Márton politikai pályája

Soltész Márton: Az emlékezet ágboga. Heltai György 56-os anekdotái a szakirodalom tükrében

Bencsik Péter: Hidegháborúk a kelet-közép-európai államszocialista államok között

Huhák Heléna: Házi agitáció Angyalföldön 

 

SZEMLE

Feitl István: A szovjet tényező
(BARÁTH Magdolna: A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.)

Konok Péter: Séták a német múltfeldolgozás műhelyeiben
(LACZÓ Ferenc: A német múltfeldolgozás. Beszélgetések történészekkel a huszadik század kulcskérdéseiről. Kijárat Kiadó, Budapest, 2016.)

Kiss András: Az első világháború traumái itthon és a fronton
(VÖLGYESI Zoltán: Harctértől a hátországig. Az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon a levéltári források tükrében. L’Harmattan Kiadó–Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2016.)

Marjanucz László: A fősodorral szemben
(LENGYEL András: Ellenkultúra, peremhelyzetben – Marginalitástörténeti vázlatok. Tiszatáj, Szeged, 2016.)

Paár Ádám: A tudománytól a forradalomig
(BÖCSKEI Balázs (szerk.): A forradalom végtelensége. Lukács György politika- és társadalomtörténete. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.)
 

 

Az aktuális lapszám kapható a Napvilág Kiadó szerkesztőségében, vagy online is megvásárolható ide kattintva.

*

Letölthető a Múltunk 2016/4-es száma!

 

NYITOTTSÁG ÉS ZÁRTSÁG AZ 1970-ES ÉVEKBEN

Földes György: Már nem ’68, még nem ’89

Takács Róbert: A magyar kultúra nyitottsága

Frank Tibor: A magyar történettudomány és nyugati kapcsolatai

POLITIKA ÉS TÖRTÉNELEM

Misetics Bálint: Thoreau és Gandhi az engedetlenségről és az ellenállásról

 

A Múltunk 2016/4-es száma teljes terjedelemben olvasható folyóirat honlapján.

cikkfeltöltő: 
GB