Meghívó - Dr. Praznovszky Mihály Eötvös estje

   „Könyvtári esték”

A Holokauszt Emlékközpont tisztelettel meghívja Önt az  
Eötvös Károly „nagy pere” és a magyar írók 
című előadásra

Vendégünk: 
Dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész, muzeológus

Helyszín: Holokauszt Emlékközpont
Wallenberg terem, 1094 Budapest, Páva utca 39.

Időpont: 2019. április 25-e (csütörtök) 17 óra 

Rendezvényünk ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi e-mail címen jelezze: konyvtar@hdke.hu

 

Eötvös Károly: 
A lexikonban csak ez áll: „politikus és ügyvéd”. Mindenki, aki magyar, érezni fogja e meghatározás kényszerű lazaságát. Eötvös Károly nagy darab magyarság, egy darab történelem, egy darab múlt, a nemesi kúriák hervatag fuvalma, s az új kor lehelete, aranyló humor s politikai bátorság, kedély s hősiesség, dohogó tréfakedv s gyengéd, szemérmes, andalgó költészet. (...) Néha forradalmárnak gondoltuk, néha a konzervativizmus megtestesülésének, néha költőnek, néha boszorkányos fiskálisnak, néha egy áldott kedélynek, néha pedig egy eleven lexikonnak. Annyi képesség, erő lakozott benne, hogy a jövő aligha tudja őt egypár szóval, lakonikusan jellemezni. A nevét kell majd idézni, mely gazdagságot rejt magában, mint egy kedves, drága ékszertok. (Kosztolányi Dezső nekrológja Eötvös Károlyról) (részlet) 
Eötvös Károly a 19. század végének felvilágosult, liberális közéleti személyisége, ügyvéd, író, újságíró, politikus, aki nemzetközi hírnevet szerzett a hatalmas érdeklődés mellett zajló tiszaeszlári vérvádper védőjeként. Bölcsessége, jogi felkészültsége, segítőkészsége okán kortársai körében nagy tiszteletnek örvendett, azonban az utókor kevéssé ismeri munkásságát. Legfontosabb és legismertebb műve az 1904-ben megjelent „A nagy per, amely ezer éve folyik, és még sincs vége”, melyben a tiszaeszlári vérvádper kapcsán tárgyalja az antiszemitizmus társadalmi és lélektani kérdéskörét. Előadónk bemutatja a per további utóéletét a magyar irodalomban, Krúdy Gyula: Tiszaeszlári Solymosi Eszter című regényétől napjaink kortárs irodalmáig (pl. Márton László: Hamis tanú).  

Előadónk, dr. Praznovszky Mihály: 
Pályája során a Nógrád megyei, majd a Veszprém megyei múzeumi igazgatóság vezetője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. A Nógrád megye és a pannon vidék (Veszprém) kettősségében élő és alkotó irodalomtörténész (és irodalom-, folyóirat- meg múzeumszervező) fő kutatási területe a 19. század, valamint a tájirodalom, az „irodalmi kultusz” (adott hely/vidék irodalmi értékeinek feltárása; ezen irodalmi értékek hagyományőrzése az utókor részéről; az alkotóval való szellemi közösség megélésének alkalmai, formái). Hosszú évtizedek óta elismert Mikszáth- és Madách-kutató. Mindemellett Eötvös rajongó is, ennek kezdete harminc évre nyúlik vissza. Számos tanulmányt, önálló kötetet jelentetett meg kutatásairól. Írásainak és előadásainak stílusában a legszebb irodalomtörténeti és esszéhagyományt követi, ezért mind a szakmabeliek, mind pedig az érdeklődő irodalombarátok egyaránt élvezhetik eszmefuttatásait, elemzéseit, szellemességét. Kedvenc Eötvös idézete: “A jelen mindig vitás, a jövő mindig kétes, de a múlt igaz.”

meghívó_eötvös<br />
károly_20190425_hdke_800.jpg

cikkfeltöltő: 
GB