MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE - Meghívó Romsics Ignác új könyvének bemutatójára

Az MTA Könyvtár és Információs Központés a Kossuth Kiadó tisztelettel meghívja

 Romsics Ignác Magyarország története című könyvének bemutatójára

 2017. november 16., csütörtök 17.00 óra  MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterem

(1051 Budapest, Arany János u. 1.)

A vendégeket Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója köszönti. A könyvet Ormos Mária történész és Markó Béla költő, író, politikus mutatja be, a szerzővel Papp Gábor a BBC History magazin főszerkesztője beszélget.

Moderátor:László Ágnes a Kossuth Kiadó kommunikációs vezetője

Romsics Ignác a 20. századi magyar történelem kutatójaként és oktatójaként vált ismertté. Az elmúlt években érdeklődése térben és időben egyaránt kitágult. Erről az európai és különösen a magyar történelem korábbi szakaszaival foglalkozó számos kitűnő írása tanúskodik. Bogyay Tamás, Eckhardt Ferenc, Kosáry Domokos és Szekfű Gyula nyomdokaiba lépve az elmúlt két-három évben Magyarország történetének szisztematikus áttekintésével foglalkozott – a kezdetektől napjainkig.

A nagyívű munka öt fejezetben tárgyalja a magyarság, illetve Magyarország történetét – közérthetően és olvasmányos stílusban. Alapvető rendezőelve az időrend, gerince pedig az állam és az állami politika története. A múlt egyéb dimenziói ugyancsak kellő súllyal és terjedelemben szerepelnek. A politikatörténet mellett minden korszak gazdasági és társadalmi viszonyainak az alakulásáról, a lakásviszonyok, az öltözködés és az étkezési szokások változásairól, valamint a kultúra és a művelődés helyzetéről is plasztikus képet kap az olvasó. A szerző további fontos szempontja volt az összehasonlítás, vagyis az egyes korszakok hazai teljesítményének összevetése az európai, illetve globális eredményekkel, és ennek révén Magyarország mindenkori fejlettségi szintjének reális bemutatása. A kötetet gondosan válogatott gazdag kép- és térképanyag egészíti ki, amely vizuálisan támasztja alá a szerző megállapításait.

 

A kötet bemutatójára szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Kérjük, jelezze részvételét az agnes.laszlo@kossuth.hu címen.

 

 

cikkfeltöltő: 
GB