Jászi Oszkár Emlékkonferencia

Jászi Oszkár tudós-politikusi erkölcsiségét, állhatatos demokrata magatartását 1991-ben, hamvai hazahozatalakor, általánosnak mondható nemzeti elismerés övezte.

Mindez mára feledésbe merült. Korszakos tevékenységét, agyonhallgatják, mi több, megítélése meghamisítva szerepel a köznyilvánosság előtt.

Konferenciánk azt a célt szolgálja, hogy a jubileum alkalmával - legalább tisztelői és ismerői körében - valósághűen emlékezzünk meg róla.

Az Elnökség tisztelettel meghívja                          

                                                       a Jászi Oszkár halála 60. évfordulója alkalmából rendezendő

                                                            E M L É K - K O N F E R E N C I Á R A                                                                                     

 

Villányi út 11-13., 2017. február 25. (szombat) 10:00-13:30 óra

09:30-10:00 óra R e g is z t r á c i ó  (előcsarnok)

P r o g r a m   (330-as előadó)

   Moderátor: Prof. em. Dr. Vastagh Pál

10:00 óra Elnökségi megnyitó

10:10 óra Prof. Hamza Gábor jogász, akadémikus: „A jogász Jászi Oszkár”

10:40 óra Frank Tibor történész, akadémikus: „Az emigráns Jászi Oszkár és a nemzetközi társadalomtudomány”

11:10 óra K á v é s z ü n e t

11:40 óra Nagy J. Endre szociológus, akadémiai doktor: „Jászi keresztútja – haza... Ismeretlen levelek tükrében”

12:10 óra K ö t e t l e n  b e s z é l g e t é s, s z e r é n y  k í n á l á s s a l

Felkérjük a társszervezetek, a tudomány, az oktatás,a társadalmi élet jeles képviselőit, mai és korábbi előadóinkat, volt kollégáinkat, valamint tagjainkat: amennyiben lehetséges, a rendezvényre hozzanak magukkal olyan könyveket, tanulmányokat és kéziratokat, amelyeket készek a budapesti és a partiumi Jászi Oszkár Gyűjtemény számára adományozni.

Részvételi szándékukat az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon jelezni szíveskedjenek!

JÁSZI OSZKÁR KÜLPOLITIKAI TÁRSASÁG

OSZKÁR JÁSZI SOCIETY FOR FOREIGN POLICY

Tel.: 06-1-381- 81-71  www.jaszitarsasag.hu             info@jaszitarsasag.hu