Ellehetetlenülhet a hazi ital- és áruautomata ágazat

Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy törekvésünk, miszerint segítséget kérünk a mindenkori magyar kormányzattól az ital- és áruautomata piac átláthatóbb működéséhez, minden jel szerint totális kudarcot vallott. A kormányzattal közös célunk volt, hogy új szabályozók és hatékonyabb ellenőrzés révén tisztuljon ki az ágazat, gyarapodjon a Kincstár bevétele, a vásárlók megbízható cégektől jobb szolgáltatást kapjanak és javuljanak az ital- és áruautomaták üzemeltetési feltételei.

A Parlament által elfogadott legújabb jogszabályi módosítások azonban várhatóan ezekkel a szándékokkal ellentétes hatást váltanak ki. A szektor fejlesztése és a szolgáltatási színvonal bővülése helyett ugyanis töredékére csökkenhet a jelenlegi hazai 30 ezres automata állomány, sőt az is elképzelhető, hogy cégek vonulnak ki a piacról.

A Parlament júniusi döntése értelmében 2017. december 1-től csak olyan ital- és áruautomaták működhetnek majd Magyarországon, amelyeket az értékesítési adatokat rögzítő és az adóhatóság számára továbbító fekete dobozokkal, úgynevezett Automata Felügyeleti Egységekkel szerelnek fel. További új előírás, hogy az érintett cégeknek 2017. július 31-ig kell szerződést kell kötniük a Magyar Postával, amely (egyedüli szolgáltatóként) a fekete dobozok által gyűjtött adatokat továbbítja majd a NAV felé.

Szövetségünk úgy látja, hogy a jogszabályban kitűzött 2017. december 1-ei határidő nem reális a fekete dobozok legyártására, beüzemelésére, hiszen vállalkozásaink a mai napig egyetlen fekete dobozt sem ismerhettek meg. Nem ismert a fekete dobozok költsége sem, továbbá a korábbi kormányzati ígéretekkel szemben várhatóan nem minden piaci szereplő kapja majd meg ingyen a berendezéseket.

Rendkívül aggályosnak tartjuk az is, hogy az Automata Felügyeleti Egységek által gyűjtött adatokat a kormány döntése értelmében csak egy szolgáltató, a Magyar Posta továbbíthatja majd a NAV fele, a szolgáltatásért pedig a Posta ismereteink szerint mintegy 5.000 Ft/hó díjat számolna fel berendezésenként. Az adatszolgáltatás havi díja rendkívüli költségnövekedést jelentene az automaták üzemeltetőinek, hiszen a berendezések átlagos havi árbevétele mindössze 30-40.000 forint. Összehasonlításképp, az automatáknál lényegesen nagyobb árbevételt generáló on-line pénztárgépek is csupán 1.500 forint/hó díjat fizetnek az értékesítési adatok továbbításáért.

Összességében az automatákat üzemeltető cégek a mai napig nem kaptak pontos és részletes tájékoztatást a fekete dobozok várható költségéről, az egységek állami támogatásának feltételeiről, továbbá a Posta által nyújtandó szolgáltatás költségéről és tartalmáról. Vállalkozásaink számára tehát jelenleg nem áll rendelkezésre egyetlen szükséges információ sem ahhoz, hogy felelős és tényekkel alátámasztott üzleti döntést tudjanak hozni automata-berendezéseik jövőjét illetően, illetve ahhoz, hogy július 31-ig szerződést tudjanak kötni az adatszolgáltatásra kijelölt Magyar Postával.

Szövetségünk úgy látja, hogy a piaci bizonytalanságok és a működési költségek drasztikus emelkedése miatt kevés a remény arra, hogy a jelenlegi 30 ezer ital- és áruautomata, továbbá az eddigi szolgáltatási színvonal a jövőben is megmaradjon, a cégek ugyanis várhatóan az üzemeltetett automaták számának drasztikus csökkentésével és a fogyasztói árak jelentős emelésével próbálnak majd a piacon maradni.

Ismételten leszögezzük, tagságunk támogatja az ágazat kifehérítését szolgáló kormányzati intézkedéseket. Szövetségünk mindezek miatt kéri a Kormányzat azonnali segítségét ahhoz, hogy a fogyasztók és az automatás ágazat számára egyaránt elfogadható működési keretrendszer jöhessen létre Magyarországon.

Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség- OS