Díszdiploma átadó ünnepség a József Attila Művelődési Központban

Szeptember 11-én, a József Attila Művelődési Központ második emeleti nagytermében köszöntötték az önkormányzat vezetői dr. Tóth József Polgármester, Holopné Schramek Kornélia alpolgármester, Kautzky Lászlóné, a képviselő-testület Szociális Egészségügyi és Kulturális bizottságának tagja azokat a kerületi lakosokat, akik 50, 60, 65, 70 és 75 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat.

Az egybegyűlteket Godóné Bóta Éva, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályának munkatársa köszöntötte, majd dr. Tóth József polgármester osztotta meg a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. –2018  évben  29 díszdiploma megítélése iránti kérelmet juttattak el a polgármesteri hivatalba. Az ünnepségen azokat a XIII. kerületben élő nyugdíjas pedagógusokat köszöntjük, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték. Többüknek a XIII. kerület nemcsak a lakóhelyet, az otthont jelenti, hanem a munkahelyet is, sok éven keresztül dolgoztak kerületünkben. Aranyoklevelet (50 év után) 5 fő; gyémántoklevelet (60 év után) 11 fő;  vasoklevelet (65 év után) 10 fő; rubinoklevelet (70 év után) 2 fő kap, egy jubiláns pedig gránitoklevelet (75 év után) vehet át. A megjelent pedagógusok munkájuk során a közoktatási rendszer számos változását élhették át.


Nem múló bánatot okozott számunkra, hogy 2013. január 1-jével jelentős mértékben csorbították a települési önkormányzatok jogosítványait. A változtatások a közoktatási intézményrendszerünket is teljes mértékben átalakították. Az általános iskoláink és gimnáziumaink állami fenntartásba kerültek minden tiltakozásunk, megtartó szándékunk ellenére. Mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy az oktatás helyi közügy és nem fogadjuk el, hogy az önkormányzatok nem lehetnek fenntartói az iskoláknak.

A bölcsődék, óvodák fenntartói az önkormányzatok maradtak. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekekre, valljuk, hogy a nevelésben rejlik a jövő záloga. A „Lendületben a XIII. kerület!” önkormányzati programunknak megfelelően, aktív cselekvőként vagyunk jelen a családok erősítésében és támogatásában. Ennek érdekében élhető és biztonságos hétköznapokat, egészséges környezetet biztosítunk a kerületünkben élő gyermekek és családjaik számára. Városfejlesztési stratégiánk a fenntartható fejlődés, az értékőrzés, az innováció, a gondoskodás és az esélybiztosítás elvére épül. Városrészünk fejlődését jellemzi, hogy az elmúlt években mintegy 4000 lakás, 200.000 négyzetméter iroda-, kereskedelmi és szolgáltató célú beruházással gazdagodott a kerület.

A közelmúltban felújítottuk a Szegedi úti, majd a Visegrádi utcai rendelőintézeteket, korszerűsítettük a házi-, és gyermekorvosi rendelőket, befejeződött azok klimatizálási programja. Egészségügyi intézményeink műszerparkját CT és MR berendezéssel, korszerű sterilizáló eszközökkel, legutóbb pedig egy világszínvonalú sebészeti lézerrel fejlesztettük, hogy megfeleljünk a kor követelményeinek és a kerületi lakosság jogos elvárásainak. Az elmúlt években átlagosan 1000-1200 gyermekkel gazdagodott a városrész, ami felkészülten érte az önkormányzatot.


A bölcsődét, óvodát, iskolát igénybe vevő gyermekek száma folyamatosan nő. Ez jelzi azt, hogy jó itt élni a XIII. kerületben. A kerület fejlődik, nemcsak lakónépességében, hanem lakókörnyezetében, intézményhálózatában, közszolgáltatásaiban is. A kerületben jelenleg közel 5000 lakás épül, így minden évben vizsgáljuk és a felmerülő igényekhez igazítjuk ellátórendszerünket.

Korszerű, jól felszerelt bölcsődéinkben több mint 1000 kisgyermek napközbeni ellátásáról gondoskodunk (1057 férőhelyünk van). Évről-évre jelentős mértékben növeljük az óvodai férőhelyek számát. 2007-ben 2300, 2017-ben 3300 óvodásról gondoskodunk. Ez a korszerűsítéseken, átalakításokon kívül új óvodák építését tette szükségessé. 2018. szeptemberében 142 csoportban 3769 férőhellyel vártuk a kisgyermekeket. Tudjuk, a gyermekek számára nem a jogszabályok a fontosak és nem az, hogy ki az intézmény fenntartója. A pedagógus a fontos, aki naponta türelemmel formálja a jellemét, tudását, átsegíti élete nehéz időszakain.

Önök 50-75 évvel ezelőtt erre a feladatra vállalkoztak, amit becsülettel és nagy-nagy szeretettel teljesítettek. Nagy öröm számomra, hogy ünnepélyes keretek között köszönthetek ma 29 pedagógust, akik 50, 60, 65, 70, illetve 75 éve diplomáztak –mondotta végezetül dr. Tóth József polgármester, majd Holopné Schramek Kornélia alpolgármesterrel átadták a jubilánsoknak az őket megillető okleveleket, és ajándékokat.

Az esemény végén a Csicsergő Tagóvoda óvodásai kis műsorral köszöntötték az ünnepelteket, szavalatukat követően egy-egy szál rózsával kedveskedve nekik.