Budapest XIII. kerület, „Váci úti irodafolyosó” térségét érintő TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítás előzetes tájékoztatási szakasza

http://budapest.hu/Lapok/2017/budapest-xiii-kerulet-vaci-uti-irodafolyos...

2017. augusztus 03.

​Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozva a XIII. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a Budapest XIII. kerület, „Váci úti irodafolyosó" térségére vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítását

A Korm. rendelet 37. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította - a fenti TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítással kapcsolatban - a Korm. rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszát.

A "Váci úti irodafolyosó" térségére vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítás célját, ismertetését a csatolt előzetes tervi mellékletek tartalmazzák.

A Fővárosi Önkormányzat a készülő településrendezési eszköz nyilvánosságát a 185/2017. (II. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amelyek a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények, Településrendezési Tervek menüpont alatt és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

A TSZT 2015 és FRSZ eseti módosítással kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

  • a 2017. augusztus 22-én 16:00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Budapest, Városház utca 9-11. Díszterem) tartandó lakossági fórumon szóban,

vagy 2017. augusztus 3. – 2017. szeptember 4. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy Ügyfélszolgálaton szíveskedjenek jelezni. Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Városépítési Főosztály

cikkfeltöltő: 
GB