Ülésezett Önkormányzatunk Képviselő-testülete

Május 29-én (kedden) tartott ülést Önkormányzatunk Képviselő-testülete. A testület döntött a XV. kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról. A képviselők szavaztak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról megszövegezett előterjesztésről.

A testület egyhangúlag módosította az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletet: ennek értelmében elegendő, ha a kérelem benyújtásakor, és az azt megelőző egy évben folyamatosan bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a XV. kerületben (így azok a családok is részesülhetnek a támogatásban, akik a várandósság ideje alatt, vagy - az oltási támogatás esetén - a gyermek születése után költöznek a kerületbe). Az oltási támogatás a gyermek 6 éves koráig terjed ki, csak a 20.000 Ft keretösszeg és nem a konkrét oltások meghatározásával. A kisgyermekes családok élethelyzetéből adódóan az eljárási rendelkezéseket módosították, így a kérelem benyújtására nyitva álló határidők meghosszabbításra kerültek: a születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 6 hónapos, az oltási támogatás iránti kérelmet a védőoltás beadását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

A képviselők döntöttek az új Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) véleményezési szakaszának ismertetéséről szóló előterjesztésről.

A testület megszavazta a Gazdasági Működtetési Központ és a Meixner Alapítvány között létrejövő bérleti szerződések jóváhagyásáról, a Csomópont Tehetségkutató és Tehetséggondozó Egyesülettel megkötendő önkormányzati megállapodásról, valamint a Dynamic Karate Sportegyesület sportszervezettel megkötendő középtávú együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 

A képviselők elfogadták az Értelmes Életért Alapítvány 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány kiléptető lakásai használati jogviszonyának meghosszabbításáról szóló előterjesztést.

Döntés született a XV. kerület Önkormányzata és intézményei villamosenergia-beszerzésének lebonyolításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásról. A testület többségi döntésének értelmében a Deák utcai új összevont felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő épület eddigi beruházás bonyolítói feladatainak ellátásával kapcsolatban felmerült károkozás jogi szakértővel történő megvizsgáltatása, és indokolt esetben a szükséges büntető feljelentés megtételének teljesítési határidejét 2018. augusztus 31. napjára módosították.

Zárt ülésen tárgyalta a testület a Csokonai Kulturális Központ igazgatói megbízásáról szóló előterjesztést.

Utolsó napirendi pontként pedig a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a REAC Sport Kft. kérelmét, ennek értelmében 2018. július 26-29. között 3 éjszakára 30 fő részére a Budai II László Stadionban található szálláshelyet térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat a REAC Sport Kft. számára az FSV Eching öregfiúk labdarúgócsapatának elszállásolása céljából.

Az ülést vezető Németh Angéla alpolgármester asszony ezt követően a Képviselő-testület ülését bezárta, a következő testületi ülés időpontja: június 12. (kedd).

http://www.bpxv.hu/ules/2018-05-29-kepviselo-testulet

https://onkormanyzati.tv/bp15/2018_majus_29

 

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

Tisztelt Kerületi Lakosok! Elindult a Rákospalota városrehabilitációját célzó VEKOP-program aloldala, melyet honlapunkon az alábbi linkre kattintva olvashatnak. A későbbiekben minden hírt, eseményt a programmal kapcsolatban itt érhetnek el az érdeklődők. A leromlott településrészeken élők életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap több mint 1,5 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. A projekt célja az akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése az itt élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

http://www.bpxv.hu/rakospalotaert

 

A Településképi rendelet módosítása

Tisztelt Kerületi Lakosok! A XV. kerület egész közigazgatási területére elkészült a Településképi rendelet-módosítás véleményezési dokumentációja. A településképi rendelet (TkR) és a vele párhuzamosan készülő helyi építési szabályzat tartalmilag egymáshoz kapcsolódó rendeletek. Az összhang biztosítása érdekében szükséges a Kerületi Építési Szabályzat jóváhagyása előtt a településképi rendelet egyes előírásainak módosítása, hogy a két rendelet ne tartalmazzon egymással ellentétes rendelkezést. A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot tehet, véleményt nyilváníthatnak a módosítás tervezetéről június 20-ig levélben vagy e-mailben, vagy a június 11-én (hétfőn) 17 órától a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó Lakossági Tájékoztatáskor írásban. További részletek honlapunkon.

http://www.bpxv.hu/hirek/telepuleskepi-rendelet-modositasa

 

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Kerületi Lakosok! Június 11-én (hétfőn) 17 órától lakossági tájékoztatót tartunk a településképi rendelet módosításáról a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3.). Németh Angéla alpolgármester asszony nevében minden érdeklődőt tisztelettel és szeretettel várunk!

 

Tájékoztató a 2018. évi nyári szüneti gyermekétkeztetésről – hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

Tisztelt Kerületi Szülők! A XV. kerületi Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2018. évi nyári szünet időtartama alatt a kerületi lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, kiskorú gyermekek részére ingyenes étkezést biztosít június 18. - augusztus 31-ig. További részleteket honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-a-2018-nyari-szuneti-gyermeketkeztetesrol-hatranyoshalmozottan-hatranyos-helyzetu-gyermekek-reszere

 

2018. évi Élen a tanulásban, élen a sportban pályázat

Önkormányzatunk Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kerületi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok részére pályázatot tesz közzé. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2. (hétfő) 16 óra. A további részleteket honlapunkon olvashatják.

http://www.bpxv.hu/palyazat/2018-evi-elen-a-tanulasban-elen-a-sportban-palyazat

 

Pályázat sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására 2018-ban

A XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására pályázatot tesz közzé. A pályázat célja: azon sajátos nevelési igényű, 3-23 éves gyermekek és fiatalok támogatása, akik különleges gondozást (nevelés-oktatást, fejlesztést) igényelnek. A támogatás a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt különleges gondozás keretében történő ellátás biztosítását, kiegészítését, bővítését célzó fejlesztő foglalkozások, terápiák költségére fordítható. A támogatás fejlesztő eszközök vásárlására nem fordítható. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2. (hétfő) 16 óra. A pályázat további részleteiről honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/palyazat/palyazat-sajatos-nevelesi-igenyu-gyermekek-tamogatasara-2018

 

Pályázati felhívás a „Tiszta porta, virágos kert” cím adományozására

A XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata pályázatot hirdet a „Tiszta porta, virágos kert” cím adományozására. A pályázat célja: a társasházakban, családi házak, kerületi intézmények, vállalkozások portáján és környezetükben rend, tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása. A polgármester a nyertes ingatlanok tulajdonosait, minden kategóriában, az épületük falára kihelyezhető „Tiszta porta, virágos kert Rákospalota – Pestújhely – Újpalota 2018” dísztáblával, díszoklevéllel, valamint 30.000.- Ft értékű, kertészeti eszközök vásárlására fordítható ajándékutalvánnyal díjazza. A pályázat benyújtásának határideje: július 31. (kedd) 15 óra. A pályázat elbírálásának határideje: október 5. További részletek honlapunkon.

http://www.bpxv.hu/palyazat/palyazati-felhivas-a-tiszta-porta-viragos-kert-cim-adomanyozasara-5

 

Tájékoztató az Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborról

Tisztelt Kerületi Szülők! A XV. kerületi Önkormányzat idén is meghirdeti nyári napközis táborát a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező vagy/és a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén működő iskolák első – hatodik osztályos (a 12. életévét a tárgyévben betöltő) tanulói számára. A tábor helye: Csokonai Kulturális és Sportközpont (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) és Czabán Általános Iskola (1152 Budapest, Széchenyi tér 13.) Telefon: 06/1-306-4016. A táborozás időtartama: 2018. június 18-tól 2018. augusztus 17-ig (minden héten hétfőtől péntekig). A jelentkezési lap (nyilatkozat) átvehető a Csokonai Kulturális és Sportközpont munkatársaitól. Emellett a XV. kerületi általános iskolák részére is megküldésre került a szülői levél, valamint a jelentkezési lap. További részleteket honlapunkon olvashatnak.

http://www.bpxv.hu/hirdetotabla/tajekoztato-az-onkormanyzat-altal-szervezett-nyari-napkozis-taborrol

 

Megkérdezzük a polgármestert

A Megkérdezzük a polgármestert legutóbbi adásában a 26. Pestújhelyi Napok rendezvénysorozatának sokszínű programjairól, a Helytörténet két keréken című kezdeményezésről, a László Gyula Gimnázium katasztrófavédelmi versenyen országos döntőbe továbbjutott csapatának reményt keltő eredményéről, valamint a REAC U19-es csapatának bajnoki sikeréről és a Palota RSC női NB I-es csapatának szép teljesítményéről is beszélt Hajdu László polgármester úr, országgyűlési képviselő.

http://xvmedia.hu/videogallery/172-adas/

 

Kerek születésnap

Századik születésnapja alkalmából köszöntötte újpalotai otthonában Hadházi Józsefnét Hajdu László polgármester úr, országgyűlési képviselő. Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk a kerület nevében!

http://www.bpxv.hu/hirek/kerek-szuletesnap

 

Ajándékkal zárult az Olvasni jó! kampány

Május 25-én zárult az Olvasni jó! kampányunk a Spirálház könyvtárában. Az akcióval az olvasás megszerettetését és a könyvtár népszerűsítését célozták meg a szervezők. A XV. kerületi Önkormányzat, az Öthét Egyesület és a Szabó Ervin Könyvtár Zsókavár utcai tagkönyvtárának kezdeményezésében az első ötven beiratkozó és legalább egy könyvet kölcsönző ajándékot kapott. Az Önkormányzat nevében Németh Angéla alpolgármester asszony adta át az ajándékot.

http://www.bpxv.hu/hirek/ajandekkal-zarult-az-olvasni-jo-kampany

 

Sportolt a kerület

Idén is csatlakozott a kerület a Kihívás napi eseményekhez, és ismét előkelő helyen végzett városrészünk a kerületek versenyében. A nap végén a Magyar Szabadidősport Szövetség kihirdette, hogy mely települések érdemelték ki a legsportosabb város vagy kerület címét. A közzétett adatok szerint a fővárosi rangsorban Újpest mögött ismét a második, a 70 ezernél nagyobb lélekszámú települések versenyében pedig harmadik lett a kerület. Köszönjük a részvételt, mindenkinek szívből gratulálunk!

http://xvmedia.hu/sportolt-a-kerulet/

 

Pestújhelyi ragaszkodások

Kerületi blogunk, a Periszkóp Palotán elvegyült a pestújhelyi családi nap forgatagában, és természetesen ott voltunk az immár hagyományos Szlipcsevics István emlékversenyen is.

http://perpal.hu/2018/05/27/pestujhelyi-ragaszkodasok/

 

Zivataros hétvége elébe nézünk

Hétvégén is marad a nyári meleg, viszont jelentősen megnő a záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége. Június igazi kánikulával indul, pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 29-34 fokot. Szombaton és vasárnap továbbra is meleg, de már nedvesebb, labilisabb légtömegek alakítják időjárásunkat, így a napsütést gyakran zavarja majd erős gomolyfelhő-képződés. Pár fokkal ugyan visszaesik a hőmérséklet, de marad a fülledt meleg.

Az UV-sugárzás továbbra nagyon erős szintet ér el a napsütéses déli órákban. A Balaton jelenleg 23-25 fokos. A jövő hét első napjaiban is marad a meleg, időnként záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás.

https://www.idokep.hu/hirek/zivataros-hetvege-elebe-nezunk

 

Kerületi pedagógusnap

Kerületi pedagógusainkat köszöntjük a pedagógusnap alkalmából június 1-jén (pénteken) 13 órakor a Hubay Jenő Zeneiskola Dísztermében (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 70-78.). Hajdu László polgármester úr, országgyűlési képviselő és Németh Angéla alpolgármester asszony nevében mindenkit sok szeretettel várunk!

 

26. Pestújhelyi Napok

Június 3-ig (vasárnapig) tart az immár 26. alkalommal megrendezésre kerülő Pestújhelyi Napok rendezvénysorozata kerületünkben. A sokszínű kulturális és közösségi programjainkra minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

 

Ripoff Raskolnikov Band - koncert

A 26. Pestújhelyi Napok rendezvényeinek sorában június 1-jén (pénteken) 19 órától a Kerti Kocsma vendége a Ripoff Raskolnikov Band a Pestújhelyi Közösségi Házban (Budapest XV. kerület, Szűcs István u. 45.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Kerületi Táncszemle

Sokszínű, tartalmas programokkal várjuk az érdeklődőket a Kerületi Táncszemle rendezvényén június 2-án (szombaton) 11 órától a Sződliget u. 24-30. szám alatti helyszínen. A belépés egész nap ingyenes, mindenkit sok szeretettel látunk!