Önreflexió és jövőkép a SZEF-ÉSZT Akadémián szombaton

Régen még SZAKTANÁCS-nak hívták, s volt, hogy egyes ágazatokban szinte minden aktív dolgozó tagja volt, és volt, hogy akár még a bérek dolgába is bele tudott szólni...
Ön szerint lehetséges, hogy valakik évente jelentést készítsenek a magyar munkavállalók helyzetéről? Ön tudja, hogy hazánkban van 23 Ágazati Párbeszéd Bizottság, de csak négy ágazatban van országos érvényű kollektív szerződés? 
Minderről élőben követheti a tanácskozást szombaton 10 órától a www.szefakademia.hu címen! 

Ismerkedjen meg a részletes programmal!
Kérje hírlevelünket, regisztráljon az eseményre!
https://szefakademia.hu/koszonto/lehet-a-szakszervezet-ujra-tarsadalmi-mozgalom

Időpont: 2017. március 11. (szombat)
Új helyszínen, az OKISZ Irodaház Nagytermében!
Budapest, XIV. kerület, Thököly 58.
(Megközelíthető az 5, 7, 110, 112 számú buszokkal – leszállás a Cházár András utcai megállónál.)

Mészáros Melinda, Földiák AndrásKordás László, Kuti László, azaz négy konföderáció vezetője és számosan a középvezetők közül.

A kilencedik akadémiai napon az alábbi kérdésekre keressük a választ:

1.    A szakszervezeti mozgalom társadalmi presztízse csökkent az elmúlt időszakban, s fennmaradt a szervezeti szétaprózódás is. Van-e út visszafelé, az egységes és kollektív szerződésekkel is megerősített ágazat szakszervezetek felé? 
2.    Megfelelően használják-e a szakszervezetek a korszerű kommunikációs technikákat?
3.    Megtaníthatók az állampolgárok arra, hogy a jogállam, a kapitalizmus és a piac előnyei erős szakszervezetek nélkül már középtávon elvesznek a nemzet egésze számára?
4.    Hogyan erősíthető Magyarország újraformált közjogi és döntéshozatali rendszerében a szakszervezetek szerepe?

RÉSZLETES PROGRAM

10:00 Megnyitó
BOROS Péterné, a SZEF Akadémia vezetője

 ELŐADÁSOK

10:05 Szakszervezetek a kapitalizmus 1948 előtti Magyarországán
VARGA Lajos, az MTA doktora, történész
„A szakszervezetek történelmi útja 1948 előtt: az önsegélyező egylettől a munkavállalók országos szövetségéig; fázisok, módszerek, eredmények, kudarcok.” 

10:35 A rendszerváltozás szakszervezeteiről
HERCZOG László nyugalmazott miniszter
„A magyar szakszervezeteket – akárcsak a pártokat, illetve az országot – az együttműködés formális és informális mechanizmusainak gyengeségei sújtják. A kibontakozás ezért nemcsak gazdasági, hanem kulturális kérdés is.”

11.10 Tagdíjak, támogatások, jövedelmek; a magyar szakszervezeti mozgalom finanszírozásának negyedszázados története
NEUMANN  László,  az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság elnökhelyettese

11.25 A szakszervezetek tudásháttere Európában és itthon
BORBÉLY Szilvia, Szakszervezetek Gazdasági és Társadalomkutatási Intézete, kutató közgazdász
„Kell-e és milyen tudásháttér áll a »sikeres« szakszervezeti tevékenység mögött? Milyen „jó példákkal” találkozhatunk Európában? Ki a finanszírozó? Mi a helyzet itthon?”    

11:35 Szakszervezeti jövő Európában és Magyarországon
LAJTAI György, érdekvédelmi tanácsadó
„A leépülés tanulságai és kérdései;  Léteznek-e még sikeres nemzetközi modellek? Mit hoz a jövő? Széthúzást, vagy összefogást? Részvételt, vagy érdekharcot? Alkudozást, vagy tárgyalást?  Ellenfél, vagy barát az internet gazdasága és a robotizácio?”

11.50 Megválasztottak! – Mi lesz most?
KARÁCSONY Szilárd, szakszervezeti tag 
„Hogyan lehet a szakszervezeti kultúrát, a tagok és a tisztségviselők szemléletét megváltoztatni? Erre a bennünket is érintő, ám globális kihívásra ad választ Bill Barry helyi tisztségviselőknek írt könyve, amely olyan témákat ölel fel, mint a tagok aktivitásának növelése, a stratégiai tervezés, a szakszervezetek gazdálkodása és a kommunikációja.”

 12.00:
BÜFÉEBÉD

12.30:
KORREFERÁTUMOK

Választott témánk és az előadásokban várhatóan felvetett kérdések alapján indokolt, hogy hazánk öt meghatározó szakszervezeti konföderációjának vezetőihez forduljunk. Ezért felkértük ezek elnökeit – vagy erre kijelölt képviselőiket – vegyenek részt az akadémiai nap munkájában, álláspontjukkal és reagálásaikkal gazdagítsák a vitát.

A tárgyszerűség és a hatékonyság érdekében azt kérjük, hogy az általános jellegű reagálások és hozzászólás mellett az alábbi kérdésekre elhatárolt és konkrét formában – konföderációjuk álláspontját képviselve – adjanak választ;

1.    Hogyan értékelik és minősítik konföderációjuk kapcsolatát saját tagszervezeteik tagságával. Milyennek értékelik a belső nyilvánosság és a tagsági kontroll működését?
2.    Hogyan értékelik a konföderációk közötti kapcsolatokat, a közös fellépés lehetőségét, illetve eredményeit?  
3.    Mi a konföderációjuk álláspontja a társadalmi párbeszéd és az állami egyeztetési intézményrendszer állapotáról, működéséről, napi gyakorlatáról?
4.    Mi az álláspontjuk a finanszírozás hiányában széteső Ágazati Párbeszéd Bizottságok intézményéről, hogyan viszonyulnak az ágazati kollektív szerződések rendszerének esetleges kiterjesztéséhez? 
5.    Milyen lehetőségeket látnak a szakszervezeti mozgalom számára a közpolitikai folyamatok befolyásolására, a hatalmi mozzanatú pártpolitikai tevékenység vádja nélkül?

E kérdések megválaszolására, és hozzászólásra – fejenként maximum 15 perces időkeretben – felkértük MÉSZÁROS Melinda (LIGA), FÖLDIÁK András (SZEF), KORDÁS László (MSZSZ) és KUTI László (ÉSZT) elnököket.

13.00
VITA

A résztvevők és az előadók részvételével moderálja ENYEDI NAGY Mihály. Egy hozzászólás ideje 5 perc. A rendezvényről élő internetes közvetítést adunk a www.szefakademia.hu címen, a helyszínen videó felvétel készül.

A SZEF-ÉSZT AKADÉMIA ülése nyilvános és térítésmentes. Az eddig megtartott nyolc akadémiai ülés előadásai és prezentációi honlapunkról szabadon letölthetők.

***

A további programelőzetesekért, tájékoztatókért kérje hírlevelünket!
REGISZTRÁCIÓ az aktuális programra: ITT!

 

cikkfeltöltő: 
GB