Évértékelő a Budapesti Rendőr-főkapitányságon

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya értékelte a BRFK elmúlt éves munkáját.

Budapest rendőrfőkapitánya a Rendőrségi Igazgatási Központban 2017. február 9-én adott tájékoztatást a fővárosi rendőrség tavaly végzett munkájáról. Bucsek Gábor r. vezérőrnagy a 2016. év értékelése során kiemelte, hogy az előző év mutatóival való összehasonlítás alapján szembetűnő az a pozitív irányú változás, amely a lakosság érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekmények számának csökkenésében mutatkozott meg a fővárosban.

A BRFK munkájának valódi fokmérője az állampolgárok visszajelzése. A Központi Statisztikai Hivatal lakosság körében végzett reprezentatív felmérése szerint a lakosság biztonságérzete Magyarországon folyamatosan javult. Budapest rendőrfőkapitánya külön hangsúlyozta, hogy az elmúlt három évre kimutatható pozitív változás mértéke a fővárosban volt a legerőteljesebb, ahol 14 százalékkal nőtt a magukat biztonságban érzők aránya.

A testi sértések, a lopások, a személygépkocsi-lopások, a lakásbetörések, a rablások, a garázdaságok és a kifosztások száma is csökkent az elmúlt évben Budapest területén, ezzel párhuzamosan pedig szinte minden területen javult a nyomozások eredményességi mutatója.

A csökkenő tendencia a regisztrált bűncselekmények számadataiban is megmutatkozik. Míg 2015-ben a regisztrált bűncselekmények száma 70.062 volt, addig 2016-ban ez a szám 60.864-re csökkent, ami 13%-os javulást mutat.

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy a testület számára célul tűzte ki a 2016-ban tapasztalt magas szintű közbiztonság fenntartását, összefoglalta az idei évben a szervezet előtt álló kihívásokat, valamint megfogalmazta a 2017. év legfontosabb feladatait.

Police.hu